Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem: 178

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07- NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Mục đích, yêu cầu của Kế hoạch nhằm Triển khai đồng bộ, kịp thời, có hiệu quả các nội dung của Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, gắn với việc thực hiện ba nhiệm vụ đột phá chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 theo Kết luận số 29-KL/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy và Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ban hành theo Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh.  Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu đề xuất cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế; tạo điều kiện thuận lợi trong việc thúc đẩy triển khai các nhóm dự án trọng điểm vùng Đông Nam của tỉnh theo các mục tiêu, định hướng và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU của Tỉnh ủy.

Trên cơ sở mục tiêu, định hướng phát triển 06 nhóm các dự án trọng điểm vùng Đông Nam của tỉnh theo ngành, lĩnh vực và 05 nhóm các dự án về 2 hạ tầng chủ yếu, 07 nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai các nhóm nhiệm vụ cụ thể như sau: Tổ chức lập quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng, đất đai, trật tự xây dựng. Xây dựng phương án tổng thể, đề xuất kế hoạch và triển khai đầu tư xây dựng các khu dân cư, tái định cư, khu nghĩa trang từ nguồn vốn ngân sách, kết hợp nguồn vốn xã hội hóa; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn. Đề xuất cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ phát triển các nhóm dự án trọng điểm trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh và Xúc tiến, tổ chức lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm vào đầu tư các dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; khu đô thị sinh thái thông minh; các dự án công nghiệp sử dụng công nghệ tiên tiến, công nghiệp phụ trợ, công nghiệp chuyên nông - lâm nghiệp; dự án công nghiệp và dịch vụ hàng không tại cảng hàng không quốc tế Chu Lai; các dự án cảng biển, hậu cần cảng và logistics gắn với cảng biển Chu Lai; trung tâm giao dịch hàng hóa quốc tế,... Đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ - Hoàn thiện chính sách pháp luật, củng cố bộ máy, tổ chức, tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Tăng cường công tác đào tạo nghề, đào tạo nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển các dự án trọng điểm.

UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thành phố: Duy Xuyên, Thăng Bình, Núi Thành, Tam Kỳ  căn cứ nội dung kế hoạch được giao và gắn với các chương trình, đề án, nhiệm vụ theo Kế hoạch triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3742/QĐ-UBND ngày 22/12/2021 để tổ chức triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và hiệu quả. Chủ động phổ biến, quán triệt các mục tiêu, định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh trong giai đoạn đến năm 205, tầm nhìn đến năm 2030 và các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung triển khai theo Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy đến tất cả cán bộ, công chức, viên chức và phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, hành động và ủng hộ thực hiện. Xây dựng kế hoạch, bố trí nguồn lực và phân công trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia thực hiện các nhiệm vụ được phân công; kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, đảm bảo thời gian yêu cầu.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Quyết định số 1970/QĐ-UBND ngày 15/7/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên:
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:
Email:
8
 • Ông Lê Trí Thanh
  05/08/1970 ( 51 tuổi )
 • Ông Phan Tấn Tùng
  10/08/1983 ( 38 tuổi )
 • Bà Đào Thị Thi
  20/08/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Trần Trọng Kham
  25/08/1961 ( 60 tuổi )
 • Ông Thái Minh Hưng
  29/08/1969 ( 52 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
  01/08/1978 ( 43 tuổi )
 • Bà Võ Thị Ngọc Diệp
  01/08/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI