Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2021

Lượt xem: 470

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 941/CĐ-TTg ngày 10/7/2021; nhằm triển khai thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam theo Quyết định số 1161/2021/QĐ-CTN ngày 30/6/2021 của Chủ tịch nước và Hướng dẫn số 63/HD-HĐTVĐX ngày 07/7/2021 của Hội đồng tư vấn đặc xá, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4387/UBND-NC ngày 15/7/2021 yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện tốt các nội dung sau:


Công an tỉnh thành lập Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá năm 2021 để chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác xét, đề nghị đặc xá đúng quy định. Chỉ đạo Trại tạm giam, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện thực hiện tốt việc vận động, hướng dẫn và tạo điều kiện cho phạm nhân liên lạc với thân nhân của họ, đôn đốc việc thực hiện hình phạt bổ sung là phạt tiền, nộp án phí, thi hành nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác tại Cơ quan Thi hành án dân sự; thu các khoản tiền mà phạm nhân là người phải thi hành án dân sự hoặc thân nhân của họ tự nguyện nộp tại Trại tạm giam, Cơ quan THAHS Công an cấp huyện (nếu có) để thi hành án theo quyết định thi hành án dân sự và quyết định của bản án hình sự, cấp giấy xác nhận cho phạm nhân làm căn cứ đưa vào hồ sơ đề nghị đặc xá và chuyển số tiền đó cho Cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền. Tổ chức công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước; thực hiện các chế độ chính sách đối với người được đặc xá; chỉ đạo công tác tiếp nhận, đưa đón, bàn giao người được đặc xá theo đúng hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương nắm chắc số lượng người được đặc xá về địa phương và hoàn cảnh cụ thể của họ để có kế hoạch tiếp nhận, quản lý; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49/2020/NĐ-CP ngày 17/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng (Nghị định số 49/2020/NĐ-CP). Chỉ đạo Công an cấp huyện hướng dẫn UBND cấp xã tổ chức tiếp nhận, quản lý, tìm hiểu hoàn cảnh của từng người được đặc xá trở về để giáo dục, giúp đỡ; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể giới thiệu, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ, tạo việc làm cho người được đặc xá ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật. Lập dự toán kinh phí phục vụ công tác đặc xá gửi Sở Tài chính kiểm tra trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ. Sau đợt đặc xá, tiến hành tổng kết rút kinh nghiệm báo cáo kết quả về Hội đồng tư vấn đặc xá, Bộ Công an và UBND tỉnh để theo dõi; đề xuất cấp có thẩm quyền khen thưởng cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đặc xá năm 2021 theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh tuyên truyền sâu rộng về công tác đặc xá trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, đoàn thể và quần chúng Nhân dân trong việc xóa bỏ kỳ thị, mặc cảm đối với người được đặc xá và quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng, tránh tái phạm tội.

Sở Y tế phối hợp với các sở, ngành, địa phương để tổ chức thực hiện công tác đặc xá năm 2021 an toàn, bảo đảm các yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo các Bệnh viện, Trung tâm y tế tổ chức giám định, cung cấp các loại giấy tờ về bệnh tật của phạm nhân có liên quan đến việc đề nghị đặc xá. Chỉ đạo các cơ quan y tế phối hợp, hỗ trợ các cơ quan thực hiện công tác đặc xá năm 2021 và các cơ sở giam giữ phạm nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn để thực hiện công tác đặc xá 2021.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ quan, tổ chức xã hội liên quan ở địa phương tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 49/2020/NĐ-CP; đồng thời quan tâm tiếp nhận, giúp đỡ những người được đặc xá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được vay vốn, tạo việc làm, ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng, hạn chế tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

Sở Tư pháp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết liên quan đến người được đề nghị đặc xá.

Sở Tài chính phối hợp với Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí kịp thời, đảm bảo phục vụ tốt công tác đặc xá năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Quyết định về đặc xá của Chủ tịch nước và các văn bản hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cung cấp kịp thời thông tin, tài liệu có liên quan đến nhân thân; cấp giấy chứng nhận, xác nhận về hoàn cảnh gia đình hoặc các giấy tờ, tài liệu cần thiết khác của người được đề nghị đặc xá. Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covd-19, các bệnh viện, trung tâm y tế tại địa phương phối hợp, hỗ trợ các cơ quan thực hiện công tác đặc xá năm 2021 và các cơ sở giam giữ phạm nhân đóng tại địa phương trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả, bảo đảm an toàn để thực hiện tốt công tác đặc xá năm 2021. Tổ chức xây dựng chương trình, kế hoạch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức xã hội ở địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị định số 49. Bố trí kinh phí thực hiện công tác đặc xá năm 2021 tại địa phương.

Đề nghị Tòa án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp lập danh sách, thông báo kịp thời cho Tiểu ban chỉ đạo về đặc xá Công an tỉnh và Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan THAHS Công an các huyện, thị xã, thành phố về những phạm nhân mà bản án hoặc quyết định của Tòa án đang có kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương về công tác đặc xá năm 2021; phối hợp với chính quyền địa phương giáo dục, giúp đỡ, tạo điều kiện cho người được đặc xá trở về hòa nhập với gia đình và cộng đồng; tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm, vi phạm pháp luật. Trong phạm vi chức năng quyền hạn, thực hiện giám sát hoạt động của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền trong việc thực hiện công tác đặc xá năm 2021./.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên:
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:
Email:
8
 • Ông Lê Trí Thanh
  05/08/1970 ( 51 tuổi )
 • Ông Phan Tấn Tùng
  10/08/1983 ( 38 tuổi )
 • Bà Đào Thị Thi
  20/08/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Trần Trọng Kham
  25/08/1961 ( 60 tuổi )
 • Ông Thái Minh Hưng
  29/08/1969 ( 52 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
  01/08/1978 ( 43 tuổi )
 • Bà Võ Thị Ngọc Diệp
  01/08/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI