Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Lượt xem: 410

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 15/7/2021 về ban hành Kế hoạch thực hiện công tác hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung chính như sau:

(Hình ảnh: Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tiếp xã giao Đại sứ nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam- Ibnu Hadi, vào tháng 10/2020)

 Mục đích: nhằm kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung về hội nhập quốc tế theo tinh thần các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác hội nhập quốc tế, đồng thời bám sát tình hình thực tế của địa phương và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chủ động triển khai công tác hội nhập quốc tế một cách toàn diện, sâu rộng và đổi mới gắn với giữ vững ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh; các hoạt động hội nhập quốc tế cần được điều chỉnh linh hoạt để thích ứng với bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, phát sinh khó lường, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Yêu cầu: Công tác hội nhập quốc tế phải có sự phối hợp chặt chẽ thường xuyên, liên tục giữa địa phương và Trung ương; giữa các cơ quan Sở, Ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố; giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; giữa việc triển khai công tác hội nhập trong nước và công tác hội nhập ngoài nước. Nâng cao tính chủ động, tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo Hội nhập quốc tế tỉnh, các ngành, các cấp trong tỉnh nhằm xây dựng kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, có thời hạn hoàn thành tổ chức thực hiện và báo cáo kịp thời, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc để giải quyết thỏa đáng, tạo sự chuyển biến rõ nét trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

 Nhiệm vụ trọng tâm công tác hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, gồm: Tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam; thành lập mới Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế về kinh tế tỉnh Quảng Nam. 
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các vấn đề có liên quan đến Hội nhập quốc tế, các chính sách, pháp luật liên quan về hoạt động ngoại thương; các thỏa thuận quốc tế, các Hiệp định thương mại tự do (FTA), cộng đồng kinh tế ASEAN,…. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các đề án, chương trình liên quan đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn. Thực hiện tốt công tác hội nhập quốc tế về chính trị, quốc phòng, an ninh; tiếp tục củng cố, thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương, đối tác nước ngoài đã ký kết; làm tốt công tác đảm bảo an ninh, trật tự, bảo vệ chủ quyền biển đảo, nhiệm vụ quốc phòng, công tác đối ngoại tạo môi trường hòa bình thuận lợi cho quá trình hội nhập, xúc tiến đầu tư của tỉnh; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đối ngoại, đối ngoại nhân dân. Đồng thời, quan tâm, thực hiện tốt hội nhập quốc tế về văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo và các lĩnh vực khác như: ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược Ngoại giao Văn hóa trong giai đoạn mới của tỉnh Quảng Nam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, chương trình công tác quảng bá xúc tiến du lịch, phát triển du lịch và du lịch cộng đồng của tỉnh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược hội nhập quốc tế về lao động và xã hội đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh giai đoạn 2021 - 2026...

UBND tỉnh giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có đại diện lãnh đạo là thành viên Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Nam (theo Quyết định số 1882/QĐ-UBND ngày 18/6/2018 của UBND tỉnh) căn cứ nội dung Kế hoạch này và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng Kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện.
 Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; tổng hợp tình hình thực hiện, định kỳ hằng năm báo cáo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, kiêm Trưởng ban Ban Chỉ đạo hội nhập quốc tế tỉnh./.

Tác giả: Kiều Trâm

Nguồn tin: Quyết định số 1972/QĐ-UBND ngày 15/7/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên:
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:
Email:
8
 • Ông Lê Trí Thanh
  05/08/1970 ( 51 tuổi )
 • Ông Phan Tấn Tùng
  10/08/1983 ( 38 tuổi )
 • Bà Đào Thị Thi
  20/08/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Trần Trọng Kham
  25/08/1961 ( 60 tuổi )
 • Ông Thái Minh Hưng
  29/08/1969 ( 52 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
  01/08/1978 ( 43 tuổi )
 • Bà Võ Thị Ngọc Diệp
  01/08/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI