Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại cuộc họp bàn về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vận hành khai thác hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành

Lượt xem: 160

Ngày 06/7/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và vận hành khai thác hệ thống hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận:

Các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Thông báo số 243/TB-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh; trong đó, toàn tỉnh phải hoàn thành công tác xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 31/12/2022; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đăng ký nội dung triển khai và tiến độ thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 23/7/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Theo dõi, đôn đốc các Sở, Ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố đăng ký nội dung triển khai và tiến độ thực hiện công tác xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo yêu cầu trên đây để cập nhật báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện;  Tiếp tục bảo đảm thông suốt duy trì vận hành khai thác hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai trên địa bàn thành phố Tam Kỳ và huyện Núi Thành; Chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông, VNPT Quảng Nam đánh giá việc triển khai thử nghiệm giải pháp xây dựng Hệ thống thông tin đất đai VNPT iLIS trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 201/UBND-KTN ngày 12/01/2021, trên cơ sở đó có tham mưu bổ sung, điều chỉnh để tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh có hiệu quả;  Xây dựng phương án đầu tư nâng cấp trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin; duy trì vận hành bảo dưỡng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai cấp tỉnh; nâng cấp giải pháp hệ thống thông tin đất đai (LIS), phối hợp với Sở Tài chính đề xuất, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện theo đúng quy định; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế tỉnh, Trung tâm hàng chính công của tỉnh và các đơn vị liên quan cải tiến phần mềm liên thông về hồ sơ đất đai, ban hành quy trình chuẩn về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi đã có cơ sở dữ liệu về đất đai; thực hiện liên thông hồ sơ đất đai với hệ thống Dịch vụ công một cửa cấp huyện, liên thông luân chuyển thông tin điện tử với cơ quan thuế để giải quyết thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai cho người dân, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; Có phương án chuyển dữ liệu đất đai sau khi được trang bị mới về hạ tầng kỹ thuật thông tin; bảo đảm thông suốt đường truyền dữ liệu, phục vụ khai thác thông tin thuận lợi. Các nội dung yêu cầu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/10/2021.

 Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Núi Thành chịu trách nhiệm tăng cường nhân lực, thiết bị đo đạc, phân loại hồ sơ theo từng thủ tục hành chính, giải quyết vướng mắc, khắc phục điểm nghẽn, có phương án thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người dân trên địa bàn huyện, phải cơ bản xong hồ sơ tồn đọng trước ngày 10/8/2021.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Núi Thành, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đât đai thành phố Tam Kỳ nâng cấp hạ tầng mạng, đường truyền, trang thiết bị máy vi tính, máy scan, hệ thống camera giám sát, hệ thống họp trực tuyến,… theo Quyết định 1648/QĐUBND ngày 17/6/2021 của UBND tỉnh quy định về trình tự, trách nhiệm lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư, hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.

Tác giả: Hồng Hải

Nguồn tin: Thông báo số 276/TB-UBND ngày 14/7/2021

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên:
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:
Email:
8
 • Ông Lê Trí Thanh
  05/08/1970 ( 51 tuổi )
 • Ông Phan Tấn Tùng
  10/08/1983 ( 38 tuổi )
 • Bà Đào Thị Thi
  20/08/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Trần Trọng Kham
  25/08/1961 ( 60 tuổi )
 • Ông Thái Minh Hưng
  29/08/1969 ( 52 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
  01/08/1978 ( 43 tuổi )
 • Bà Võ Thị Ngọc Diệp
  01/08/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI