Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
 • Site
 • Web
Search

Chi tiết tin

Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các địa phương

Lượt xem: 185

Ngày 15/7/2021, đồng chí Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo cấp huyện về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; Phương án thực hiện đón người dân Quảng Nam ở thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê hương; phát biểu của các địa phương và thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận:

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên dự họp, kịp thời hoàn chỉnh Phương án trình Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ký ban hành trong ngày 16/7/2021 để triển khai thực hiện, trong đó lưu ý một số nội dung sau: quy định rõ, cụ thể các đối tượng được đón về (phụ nữ mang thai, trẻ em, người già...), thời gian thực hiện từng bước chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch; trên cơ sở đăng ký của người dân, Hội đồng hương các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp gửi các địa phương tương ứng; báo cáo đề xuất UBND tỉnh có văn bản đề nghị UBND thành phố Hồ Chí Minh thống nhất và chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan phối hợp, hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam đón công dân về từng chuyến; sau khi thực hiện đón về chuyến thứ nhất, tổ chức rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện các chuyến tiếp theo. Yêu cầu các địa phương thẩm định danh sách, xác định số lượng, xây dựng và triển khai thực hiện Phương án phải thận trọng, kỹ lưỡng, an toàn, đảm bảo hiệu quả, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 400-CV/TU ngày 15/7/2021 và của Bộ Y tế tại các Công văn: số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021, số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021.

2. Các địa phương trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các huyện, thị xã giáp ranh với thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi (Núi Thành, Bắc Trà My, Nam Trà My, Điện Bàn, Đại Lộc, Đông Giang) kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng, chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; phải luôn linh hoạt, sáng tạo, bám sát tình hình thực tế để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, dập dịch triệt để, không lúng túng, mất bình tĩnh khi dịch bệnh xảy ra trong cộng đồng.

3. Các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 4373/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú và xét nghiệm SARS-CoV-2 phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 4254/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường hơn nữa công tác quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Thông báo 270/TB-UBND ngày 10/7/2021 về Kết luận của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 4235/UBND-KGVX ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý người lao động thường trú ở tỉnh Quảng Ngãi làm việc tại tỉnh Quảng Nam; người vận chuyển hàng hóa, nguyên vật liệu từ tỉnh Quảng Nam đi tỉnh Quảng Ngãi và ngược lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Công văn số 4214/UBND-KGVX ngày 09/7/2021 về điều chỉnh phương án sản xuất - kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế dịch bệnh COVID-19 hết sức phức tạp hiện nay.

4. Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh:

- UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch; không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

- Đối với chính sách hỗ trợ cho lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng tiêu chí, xác định đối tượng, điều kiện hỗ trợ, mức hỗ trợ cụ thể theo thực tế số ngày tạm dừng hoạt động theo quyết định của UBND tỉnh và văn bản của các địa phương áp dụng biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn để báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

5. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Phương án đảm bảo công tác y tế trên địa bàn tỉnh đối với tình huống khi có 30.000 người mắc Covid-19, trình UBND tỉnh trước ngày 23/7/2021.

6. Sở Y tế lấy ý kiến góp ý của các ngành, địa phương liên quan để hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 trên địa bàn tỉnh đảm bảo việc tiếp nhận, phân bổ, bảo quản, đúng đối tượng, tiến độ, thời gian tiêm chủng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ và Quyết định 3355/QĐ-BYT ngày 08/7/2021 của Bộ Y tế.

7. Trường hợp xuất hiện F0 trên địa bàn, yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung tối đa nhân lực, cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách quyết liệt để thực hiện việc truy vết, khoanh vùng, dập dịch nhanh. Tuỳ theo tình hình thực tế diễn biến dịch bệnh tại địa phương, UBND cấp huyện quyết định thiết lập vùng phong toả, cách ly, tạm dừng các hoạt động theo đúng Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG  ngày  31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 và Quyết định số 80/QĐ-BCĐ ngày 17/6/2021 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Sở Công Thương kiểm tra, giám sát công tác xây dựng và thực hiện Phương án phòng, chống dịch, ứng phó tại chỗ theo từng mức độ khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp trên địa bàn theo Quyết định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp”; trường hợp không đảm bảo điều kiện công tác phòng, chống dịch thì cho tạm dừng hoạt động để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.

9. Về quản lý vận chuyển hàng hóa từ các vùng có dịch qua địa bàn Quảng Nam thực hiện nghiêm các quy định theo Công văn số 3850/UBND-KGVX ngày 25/6/2021; Công văn số 4214/UBND-KGVX ngày 09/7/2021, Công văn số 4235/UBND-KGVX ngày 10/7/2021, Công văn số 4254/UBND-KGVX ngày 12/7/202 và Thông báo số 194/TB-UBND ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam.

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức giám sát chặt chẽ, áp dụng biện pháp cách ly, lấy mẫu xét nghiệm theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn 4254/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 và Công văn số 4373/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh. Các Sở, Ban, ngành tích cực phối hợp, hỗ trợ UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc thẩm định hồ sơ đội ngũ chuyên gia nước ngoài đến làm việc trên địa bàn tỉnh.

11. Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch rà soát các khách sạn, cơ sở lưu trú ở các huyện, thị xã, thành phố đủ điều kiện, đề xuất thành lập thêm các khu cách ly có thu phí theo tinh thần nội dung Thông báo số 270/TB-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh; đối với trường hợp các công dân cách ly tập trung có xét nghiệm âm tính (-) nhưng trở thành F1 do ở cùng phòng với F0 thì khách sạn, đơn vị tổ chức đưa công dân về cách ly tập trung có trách nhiệm hỗ trợ chi trả kinh phí ăn, ở và chi phí liên quan theo đúng tinh thần Thông báo số 234/TB-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh; trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các địa phương báo cáo từng trường hợp cụ thể về UBND/BCĐ Phòng, chống dịch cấp tỉnh để có biện pháp chỉ đạo, giải quyết.

12. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất UBND tỉnh phương án hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày đối với các trường hợp vào khu cách ly tập trung nhưng không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

13. Giao Công an tỉnh khẩn trương thống kê số lượng, danh sách, dự toán kinh phí hỗ trợ các Tổ giám sát – tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng theo tinh thần Thông báo số 270/TB-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh; gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh quyết định hỗ trợ chậm nhất ngày 16/7/2021.

14. UBND/BCD Phòng chống dịch thành phố Tam Kỳ chủ trì, phối hợp các Sở: Y tế, Ngoại vụ, Lao động Thương binh và Xã hội… xử lý, giải quyết linh hoạt, có biện pháp cách ly phù hợp đối với các trường hợp đặc biệt đến tại Ga Tam Kỳ (người ốm đau nặng, mới can thiệp y tế, thai sản, người nước ngoài…) đảm bảo sức khỏe cho người dân và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

15. Công an tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị trực thuộc khẩn trương điều tra xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch, gây lây lan dịch bệnh ra cộng đồng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo 274/TB-UBND ngày 13/7/2021; quán triệt các chốt Kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh thắt chặt hơn nữa công tác giám sát, khai báo y tế tại các chốt, đảm bảo chốt chặn nghiêm ngặt 24/24.

16. Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thu phí tại các cơ sở lưu trú chỉ được hoạt động khi đã được UBND tỉnh Quyết định thành lập và thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020; Quy chế tổ chức đón tiếp, bàn giao, quản lý, điều hành và bảo vệ khu cách ly tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có thu phí tại khách sạn ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

17. Về việc hỗ trợ test nhanh kháng nguyên, sinh phẩm, hóa chất, vật tư, môi trường, xét nghiệm: đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo đúng nguyên tắc 4 tại chỗ; trường hợp sử dụng trên 50% nguồn dự phòng, lập dự toán gửi Sở Tài chính tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, bổ sung.

18. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp UBND huyện Nam Giang, Tây Giang quản lý chặt tuyến biên giới, kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở, đặc biệt xử lý nghiêm những trường hợp đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi phía Bắc vào rừng khai thác dược liệu trái phép; sẵn sàng chuẩn bị các khu cách ly tập trung để cách ly các đối tượng này.

19. Về hỗ trợ kinh phí cho cán bộ y tế tham gia công tác tiêm chủng không thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ: Giao Sở Y tế làm việc cụ thể với Sở Tài chính để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

          Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Văn Tân, Uỷ viên Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo cấp huyện. Yêu cầu các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.


Tác giả: Lê Thị Hạnh

Nguồn tin: Thông báo 278/TB-UBND ngày 16/7/2021.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn:

Đăng nhập

Người phát ngôn thông tin báo chí

Họ tên:
Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Số điện thoại:
Email:
8
 • Ông Lê Trí Thanh
  05/08/1970 ( 51 tuổi )
 • Ông Phan Tấn Tùng
  10/08/1983 ( 38 tuổi )
 • Bà Đào Thị Thi
  20/08/1968 ( 53 tuổi )
 • Ông Trần Trọng Kham
  25/08/1961 ( 60 tuổi )
 • Ông Thái Minh Hưng
  29/08/1969 ( 52 tuổi )
 • Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
  01/08/1978 ( 43 tuổi )
 • Bà Võ Thị Ngọc Diệp
  01/08/1969 ( 52 tuổi )
    

Liên kết website

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam
Địa chỉ: 62 Hùng Vương, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam
ĐT: 02353.852739. Fax: 02353.852748. Email: vpubnd@quangnam.gov.vn
Ghi rõ nguồn "Văn phòng Ủy ban tỉnh Quảng Nam" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này

Tổng số lượt truy cập
Lượt trong ngày
Design by QTI