Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Chi tiết tin

Kế hoạch Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021

Lượt xem: 429

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 6021/KH-UBND ngày 10/9/2021 Khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2021; với một số nội dung chính như sau:

Kế hoạch được thực hiện với mục tiêu chung khảo sát sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công nhằm đánh giá một cách khoa học, khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ sở giáo dục công lập thông qua việc tìm hiểu cảm nhận của những đối tượng trực tiếp thụ hưởng các dịch vụ này; Kết quả khảo sát là căn cứ để các cơ quan quản lý và các cơ sở giáo dục xác định được nhu cầu, nguyện vọng của người dân nhằm có các biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công.

Đồng thời đề ra các mục tiêu cụ thể: Xác định được mức độ hài lòng đối với cách thức cung ứng dịch vụ; Xác định được mức độ hài lòng đối với các điều kiện cung ứng dịch vụ; Xác định được mức độ hài lòng đối với môi trường giáo dục; Xác định được mức độ hài lòng đối với chất lượng của dịch vụ (sự phát triển về thể lực, trí lực, khả năng thích ứng, tìm việc làm, … của người học); Công bố mức độ hài lòng của phụ huynh, học sinh đối với chất lượng dịch vụ giáo dục công của nhà trường; Kiến nghị với Bộ, ngành một số biện pháp cải tiến, nâng cao chất lượng dịch vụ, các điều kiện cung ứng cũng như cách thức cung ứng dịch vụ giáo dục công.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu việc đo lường, đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công phải được tiến hành một cách khoa học, bảo đảm nghiêm túc, khách quan, chính xác và đúng tiến độ.

            Về đối tượng thực hiện Kế hoạch là cha mẹ học sinh ở các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.

Về chọn mẫu khảo sát: Việc chọn mẫu khảo sát được thực hiện theo phương pháp phân tầng nhiều giai đoạn. Trong đó, việc chọn huyện và trường sẽ được thực hiện theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện (hay còn gọi là mẫu chỉ định); Địa bàn được chọn khảo sát: Thành phố Hội An, huyện Núi Thành và huyện Nam Giang; Đối với cấp học mầm non, tiểu học và trung học cơ sở: Thành phố Hội An, huyện Núi Thành và huyện Nam Giang chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thực hiện chọn ngẫu nhiên 01 trường/từng cấp học; Đối với cấp học trung học phổ thông: Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện chọn ngẫu nhiên 01 trường/1 địa bàn được chọn khảo sát.

UBND tỉnh chỉ đạo các nội dung khảo sát gồm 5 nhóm tiêu chí: Nhóm tiêu chí về tiếp cận dịch vụ; Nhóm tiêu chí về cơ sở vật chất, trang thiết bị; Nhóm tiêu chí về môi trường giáo dục. Nhóm tiêu chí về hoạt động giáo dục; Nhóm tiêu chí về sự phát triển và tiến bộ của người học.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả UBND tỉnh đề nghị