TIN MỚI

Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường

15/09/2021 | 07:50 AM
Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Ngày 01/9/2021, đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo huyện Núi Thành về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Sau khi nghe Lãnh đạo huyện Núi Thành báo cáo một số nhiệm vụ trọng tâm lĩnh vực tài nguyên và môi trường thực hiện thời gian qua và kế hoạch trong thời gian đến, những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị; ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Tri Ấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Núi Thành và các thành viên dự họp; đồng chí Trần Văn Tân kết luận như sau:

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động

09/09/2021 | 08:42 PM
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn tại buổi làm việc với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động
Ngày 24/8/2021, đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc nghe báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động; Phương án hỗ trợ việc làm cho người lao động Quảng Nam về từ vùng dịch và Phương án hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân các địa phương gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Sau khi nghe báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:

Tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính.

28/10/2019 | 11:19 AM
Tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính.
Theo Công văn số 2231/SNV- CCHC ngày 21/10/2019 của Sở Nội vụ về việc phối hợp nâng cao chất lượng hoạt động Cổng thông tin điện tử cải cách hành chính của tỉnh; Ngày 28/10/2019, Chánh Văn phòng UBND tỉnh ban hành Công văn số 2471/VPUBND-HCTC đề nghị các Phòng, Ban, Trung tâm trực thuộc Văn phòng tăng cường tìm hiểu, nghiên cứu, nâng cao nhận thức về công tác cải cách hành chính; cụ thể như sau:

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

09/04/2020 | 01:45 PM
Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các quy định về  phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1907/UBND-KGVX ngày 07/4/2020 về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp theo Công văn số 648/VPUBND-HCTC ngày 03/4/2020, Văn phòng UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 663/VPUBND-HCTC ngày 09/4/2020 về thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu: