Trích yếu Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Lĩnh vực Luật
Cơ quan ban hành
Loại văn bản Dự thảo
Ngày ban hành 05/02/2023
Tình trạng Hết thời gian xin ý kiến
Tệp tin đính kèm
Trích yếu Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)