TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 lịch công tác 8-12.7.2024 08/07/2024 12/07/2024 Xem chi tiết
2 Lịch công tác từ 24-28.6.2024 24/06/2024 28/06/2024 Xem chi tiết
3 lịch công tác 17-21.6.2024 17/06/2024 21/06/2024 Xem chi tiết
4 lịch công tác 10-14.6.2024 10/06/2024 14/06/2024 Xem chi tiết
5 lịch công tác 03-09.6.2024 03/06/2024 09/06/2024 Xem chi tiết
6 lịch công tác 27-31.5.2024 27/05/2024 31/05/2024 Xem chi tiết
7 lịch công tác 20-24.5.2024 20/05/2024 24/05/2024 Xem chi tiết
8 lịch công tác 13-17.5.2024 13/05/2024 17/05/2024 Xem chi tiết
9 lịch công tác 06-12.5.2024 06/05/2024 12/05/2024 Xem chi tiết
10 lịch công tác 29.4-04.5.2024 02/05/2024 04/05/2024 Xem chi tiết
11 lịch công tác 22-28.4.2024 22/04/2024 28/04/2024 Xem chi tiết
12 lịch công tác 15-19.4.2024 15/04/2024 19/04/2024 Xem chi tiết
13 lịch công tác 08-12.4.2024 08/04/2024 12/04/2024 Xem chi tiết
14 lịch công tác 01-05.4.2024 01/04/2024 05/04/2024 Xem chi tiết
15 lịch công tác 25-29.3.2024 25/03/2024 29/03/2024 Xem chi tiết
16 Lịch công tác 18-23.3.2024 18/03/2024 23/03/2024 Xem chi tiết
17 Lịch công tác 11-16.3.2024 11/03/2024 16/03/2024 Xem chi tiết
18 lịch công tác 04-09.3.2024 04/03/2024 09/03/2024 Xem chi tiết
19 lịch công tác 26.2-02.3.2024 26/02/2024 02/03/2024 Xem chi tiết
20 lịch công tác từ ngày 19-25.02.2024 19/02/2024 25/02/2024 Xem chi tiết