TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 lịch công tác 26.2-02.3.2024 26/02/2024 02/03/2024 Xem chi tiết
2 lịch công tác từ ngày 19-25.02.2024 19/02/2024 25/02/2024 Xem chi tiết
3 lịch công tác 05-11.2.2024 05/02/2024 11/02/2024 Xem chi tiết
4 Lịch công tác từ ngày 29.01-04.2.2024 29/01/2024 04/02/2024 Xem chi tiết
5 Lịch công tác từ ngày 22-28.01.2024 22/01/2024 28/01/2024 Xem chi tiết
6 lịch công tác từ ngày 15-21.01.2024 15/01/2024 21/01/2024 Xem chi tiết
7 LỊCH CÔNG TÁC 08/01/2024 13/01/2024 Xem chi tiết
8 lịch công tác 01-05.01.2024 01/01/2024 05/01/2024 Xem chi tiết
9 lịch công tác 25-31.12.2023 25/12/2023 31/12/2023 Xem chi tiết
10 lịch công tác 18-23.12.2023 18/12/2023 23/12/2023 Xem chi tiết
11 lịch công tác 11-17.12.2023 11/12/2023 17/12/2023 Xem chi tiết
12 LICH CONG TAC 04-09.12.2023 04/12/2023 09/12/2023 Xem chi tiết
13 lịch công tác 27.11-01.12.2023 27/11/2023 01/12/2023 Xem chi tiết
14 LICH CONG TAC 20-25.11.2023 20/11/2023 25/11/2023 Xem chi tiết
15 LICH CONG TAC 13-17.11.2023 13/11/2023 17/11/2023 Xem chi tiết
16 lịch công tác 06-12.11.2023 06/11/2023 12/11/2023 Xem chi tiết
17 lịch công tác 30.10-03.11.2023 30/10/2023 03/11/2023 Xem chi tiết
18 LỊCH CÔNG TÁC 23-28.10.2023 23/10/2023 28/10/2023 Xem chi tiết
19 LỊCH CÔNG TÁC 16-20.10.2023 16/10/2023 20/10/2023 Xem chi tiết
20 lịch công tác từ ngày 09-14.10.2023 09/10/2023 14/10/2023 Xem chi tiết