TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 LỊCH CÔNG TÁC 27.6 - 02.7 PHÁT HÀNH 27/06/2022 02/07/2022 Xem chi tiết
2 lịch công tác từ ngày 20.6 đến ngày 25.6 phát hành 20/06/2022 25/06/2022 Xem chi tiết
3 lịch công tác từ ngày 13-19.6.2022 phát hành 13/06/2022 19/06/2022 Xem chi tiết
4 LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 06-10.6.2022 PHÁT HÀNH 06/06/2022 10/06/2022 Xem chi tiết
5 lịch công tác từ ngày 30.5 đến ngày 5.6.2022 30/05/2022 05/06/2022 Xem chi tiết
6 Lịch công tác từ ngày 23-28.5.2022 phát hành 23/05/2022 28/05/2022 Xem chi tiết
7 Lịch công tác từ ngày 16-21.5.2022 phát hành 16/05/2022 21/05/2022 Xem chi tiết
8 lịch công tác từ ngày 09-13.5.2022 phát hành 09/05/2022 13/05/2022 Xem chi tiết
9 Lịch công tác 02-06.5.2022 phát hành 04/05/2022 06/05/2022 Xem chi tiết
10 Lịch công tác từ ngày 25-30.4.2022 25/04/2022 30/04/2022 Xem chi tiết
11 LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 18-24.4.2022 điều chỉnh bổ sung 18/04/2022 24/04/2022 Xem chi tiết
12 LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 11-15.4.2022 12/04/2022 15/04/2022 Xem chi tiết
13 LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 04-09.4.2022 04/04/2022 09/04/2022 Xem chi tiết
14 Lịch công tác từ ngày 28/3/2022 đến ngày 01/4/2022 28/03/2022 01/04/2022 Xem chi tiết
15 lịch công tác từ ngày 21-27.3.2022 phát hành 21/03/2022 27/03/2022 Xem chi tiết
16 lịch công tác từ ngày 14-18.3.2022 phát hành 14/03/2022 18/03/2022 Xem chi tiết
17 Lịch công tác từ ngày 07-12.3.2022 điều chỉnh mới nhất 07/03/2022 12/03/2022 Xem chi tiết
18 LỊCH CÔNG TÁC 28.2 ĐẾN 04.3 PHÁT HÀNH 28/02/2022 04/03/2022 Xem chi tiết
19 Lịch công tác 21-26.2 cập nhật đến sáng thứ năm 24.2 23/02/2022 26/02/2022 Xem chi tiết
20 Lich cong tac 14-18.2.2022 bo sung cap nhat den chieu thu tu 16.2 14/02/2022 18/02/2022 Xem chi tiết