TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
1 LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 25-30.9.2023 25/09/2023 30/09/2023 Xem chi tiết
2 LỊCH CÔNG TÁC 18-24.9.2023 PHÁT HÀNH 18/09/2023 24/09/2023 Xem chi tiết
3 LỊCH CÔNG TÁC 11-16.9.2023 PHÁT HÀNH 11/09/2023 16/09/2023 Xem chi tiết
4 LICH CONG TAC TU NGAY 04-09.9.2023 04/09/2023 09/09/2023 Xem chi tiết
5 LICH CONG TAC 28.8-03.9.2023 28/08/2023 30/09/2023 Xem chi tiết
6 lịch công tác 21-27.8.2023 phát hành 21/08/2023 27/08/2023 Xem chi tiết
7 LỊCH CÔNG TÁC 14-19.8.2023 14/08/2023 19/08/2023 Xem chi tiết
8 LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 31.7-05.8.2023 31/07/2023 05/08/2023 Xem chi tiết
9 LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 24-28.7.2023 24/07/2023 28/07/2023 Xem chi tiết
10 LICH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 17-21.7.2023 17/07/2023 21/07/2023 Xem chi tiết
11 LỊCH CÔNG TÁC 10-14.7.2023 10/07/2023 14/07/2023 Xem chi tiết
12 LỊCH CÔNG TÁC 03-07.2023 03/07/2023 07/07/2023 Xem chi tiết
13 LICH CONG TAC 26.6-02.7.2023 26/06/2023 02/07/2023 Xem chi tiết
14 LICH CONG TAC 19-25.6.2023 PHAT HANH 19/06/2023 25/06/2023 Xem chi tiết
15 lich cong tac 12-18.6.2023 12/06/2023 18/06/2023 Xem chi tiết
16 LỊCH CÔNG TÁC TỪ NGÀY 05-11.6.2023 05/06/2023 11/06/2023 Xem chi tiết
17 LICH CONG TAC 22-27.5.2023 PHAT HANH 22/05/2023 27/05/2023 Xem chi tiết
18 lich cong tac 15-20.5.2023 15/05/2023 20/05/2023 Xem chi tiết
19 LỊCH CÔNG TÁC 08-12.2023 08/05/2023 12/05/2023 Xem chi tiết
20 LỊCH CÔNG TÁC 24-30.4.2023 24/04/2023 30/04/2023 Xem chi tiết