TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
41 LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ NGÀY 01-06.11.2021 01/11/2021 08/11/2021 Xem chi tiết
42 Lịch công tác tuần từ ngày 25-30.10.2021 25/10/2021 01/11/2021 Xem chi tiết
43 Lịch công tác tuần từ ngày 18-22.10.2021 18/10/2021 25/10/2021 Xem chi tiết
44 Lịch công tác tuần từ ngày 11 đến ngày 15.10.2021 11/10/2021 18/10/2021 Xem chi tiết
45 Lịch công tác tuần từ ngày 04-08.10.2021 04/10/2021 11/10/2021 Xem chi tiết
46 Lịch công tác tuần từ ngày 17/5 đến 23/5/2021 17/05/2021 24/05/2021 Xem chi tiết
47 Lịch công tác tuần từ ngày 24/5 đến 28/5/2021 24/05/2021 31/05/2021 Xem chi tiết
48 Lịch công tác tuần từ ngày 31/5 đến 04/6/2021 31/05/2021 07/06/2021 Xem chi tiết
49 Lịch công tác tuần từ ngày 07/6 đến 11/6/2021 07/06/2021 14/06/2021 Xem chi tiết
50 Lịch công tác tuần từ ngày 14/6 đến 18/6/2021 14/06/2021 21/06/2021 Xem chi tiết
51 Lịch công tác tuần từ ngày 21/6 đến 26/6/2021 21/06/2021 28/06/2021 Xem chi tiết
52 Lịch công tác tuần từ ngày 28/6 đến 03/7/2021 28/06/2021 05/07/2021 Xem chi tiết
53 Lịch công tác tuần từ ngày 12/7 đến 16/7/2021 12/07/2021 19/07/2021 Xem chi tiết
54 Lịch công tác tuần từ ngày 19/7 đến 23/7/2021 19/07/2021 26/07/2021 Xem chi tiết
55 Lịch công tác tuần từ ngày 26/7 đến 30/7/2021 26/07/2021 02/08/2021 Xem chi tiết
56 Lịch công tác tuần từ ngày 02/8 đến 06/8/2021 02/08/2021 09/08/2021 Xem chi tiết
57 Lịch công tác tuần từ ngày 09-13.8.2021 09/08/2021 16/08/2021 Xem chi tiết
58 Lịch công tác tuần từ ngày 16-21/8/2021 16/08/2021 23/08/2021 Xem chi tiết
59 Lịch công tác tuần từ ngày 23 đến ngày 28.8.2021 23/08/2021 30/08/2021 Xem chi tiết
60 Lịch công tác tuần từ ngày 30.8 đến ngày 03.9.2021 30/08/2021 06/09/2021 Xem chi tiết