TT Tiêu đề Từ ngày Tới ngày Thao tác
61 Lịch công tác tuần từ ngày 06.9 đến ngày 10.9.2021 06/09/2021 13/09/2021 Xem chi tiết
62 Lịch công tác từ ngày 13-17.9.2021 13/09/2021 20/09/2021 Xem chi tiết
63 lịch công tác từ ngày 20 - 24.9.2021 20/09/2021 27/09/2021 Xem chi tiết
64 Lịch công tác tuần từ ngày 27.9 đến ngày 02.10.2021 27/09/2021 02/10/2021 Xem chi tiết
65 Lịch công tác tuần từ ngày 21/6 đến 26/6/2021 21/06/2021 28/06/2021 Xem chi tiết
66 Lịch công tác tuần từ ngày 10/5 đến 16/5/2021 10/05/2021 17/05/2021 Xem chi tiết
67 Lịch công tác tuần từ ngày 03/5 đến 07/5/2021 05/05/2021 12/05/2021 Xem chi tiết
68 Lịch công tác tuần từ ngày 26/4 đến 03/5/2021 27/04/2021 04/05/2021 Xem chi tiết
69 Lịch công tác tuần từ ngày 19/4 đến 24/4/2021 19/04/2021 26/04/2021 Xem chi tiết
70 Lịch công tác tuần từ ngày 12/4 đến 16/4/2021 15/04/2021 22/04/2021 Xem chi tiết
71 Lịch công tác tuần từ ngày 05/4 đến 11/4/2021 05/04/2021 12/04/2021 Xem chi tiết
72 Lịch công tác tuần từ ngày 29/3 đến 04/4/2021 30/03/2021 06/04/2021 Xem chi tiết
73 Lịch công tác tuần từ ngày 22/3 đến 28/3/2021 23/03/2021 30/03/2021 Xem chi tiết
74 Lịch công tác tuần từ ngày 15/3 đến 21/3/2021 15/03/2021 22/03/2021 Xem chi tiết
75 Lịch công tác tuần từ ngày 01/3 đến 05/3/2021 01/03/2021 08/03/2021 Xem chi tiết
76 Lịch công tác tuần từ ngày 22/02 đến 27/02/2021 22/02/2021 01/03/2021 Xem chi tiết
77 Lịch công tác tuần từ ngày 08/02 đến 14/02/2021 08/02/2021 14/02/2021 Xem chi tiết
78 Lịch công tác tuần từ ngày 01/02 đến 06/02/2021 01/02/2021 08/02/2021 Xem chi tiết
79 Lịch công tác tuần từ ngày 25/01 đến 29/01/2021 27/01/2021 03/02/2021 Xem chi tiết
80 Lịch công tác tuần từ ngày 18/01 đến 24/01/2021 19/01/2021 26/01/2021 Xem chi tiết