Hướng dẫn chuyển đơn bà Hồ Thị Riêu

(VPUBND QNA) - Vừa qua, Văn phòng UBND tỉnh đã hoàn trả đơn của bà Hồ Thị Riêu, thường trú tại địa chỉ thôn 1, xã Phước Hiệp, huyện Phước Sơn.

Nội dung đơn của bà Hồ Thị Riêu khiếu nại Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn về việc đền bù đất cho ông Lê Đức Qui trên diện tích đất của bà là chủ sử dụng. Qua xem xét đơn của bà Riêu cũng như căn cứ trên Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy nội dung khiếu nại trên không thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh.

Để tạo điều kiện phát huy quyền dân chủ của công dân, Văn phòng UBND tỉnh đã có hướng dẫn chi tiết đến bà Riêu viết lại đơn và có chữ ký trực tiếp gửi đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phước Sơn để được xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật.

Trúc Anh
(Nguồn CV 160/HD-VPUBND)
Dowload văn bản tại đây


Tin liên quan