Hướng dẫn chuyển đơn ông Nguyễn Hòe

(VPUBND QNA) – Tuần trước, Văn phòng UBND tỉnh đã có hướng dẫn chi tiết đến ông Nguyễn Hòe trú tại thôn 3, xã Hương An, huyện Quế Sơn gửi đơn đến cơ quan đúng thẩm quyền để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Trong đơn ông Nguyễn Hòe cho rằng việc cơ quan chức năng thu hồi đất xây dựng Khu công nghiệp Đông Quế Sơn nhưng không đền bù cho gia đình ông.

Áp dụng Luật Khiếu nại năm 2011 và Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy nội dung đơn ông Hòe trình bày không thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh. Vì vậy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn trả lại đơn và hướng dẫn ông viết lại đơn, có chữ ký trực tiếp gửi đến Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn nhằm giải quyết vụ việc khiếu nại trên của công dân theo đúng pháp luật.

Trúc Anh
(Nguồn CV 159/HD-VPUBND)
Dowload văn bản tại đây

Tin liên quan