Hướng dẫn đơn Ông Phạm Văn Đỉnh

(VPUBND QNA) - Ngày 17/12/2012, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhận được đơn đề ngày 12/12/2012 của ông gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. Nội dung khiếu nại Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang lập biên bản tạm giữ số hàng và xe của ông mặc dù ông đã xuất trình giấy tờ liên quan nhưng chưa được trả lại.

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn trả lại đơn và hướng dẫn ông gửi đơn đến Hạt Kiểm lâm huyện Nam Giang để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.
Trúc Anh
(Nguồn CV 161/HD-VPUBND)

Tin liên quan