Kiểm tra, trả lời đơn của bà Nguyễn Thị Tuyển

(VPUBND QNA) – Đó là nội dung mà Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND huyện Núi Thành khẩn trương thực hiện tại văn bản số 5032/UBND-TD ngày 28/12/2012.

Trong đơn được gửi đến Ủy ban nhân dân tỉnh bà Tuyển cho rằng việc UBND xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành thu hồi đất của gia đình bà nhưng không bồi thường, hỗ trợ

Để giải quyết nội dung khiếu nại của công dân Nguyễn Thị Tuyển, Chủ tịch UBND tỉnh chuyển đơn trên đến UBND huyện Núi Thành và yêu cầu UBND huyện Núi Thành có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét, xác định nội dung khiếu nại, kiểm tra theo quy định hiện hành của pháp luật. Kết quả minh xác vụ việc báo cáo về UBND tỉnh.

Tin liên quan