Kiểm tra, trả lời đơn của ông Trương Công Thảy

(VPUBND QNA) – Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 5031/UBND-TD về việc yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra và trả lời đơn của ông Trương Công Thảy

Theo đó, nội dung đơn ông Thảy không thống nhất với cách áp giá bồi thường cây cối tại Thông báo số 1061/TB-PTQĐ ngày 03/12/2012 của Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Tam Kỳ, theo ông với mức giá đền bù đó đã làm thiệt hại gia đình ông đến 2 tỷ đồng.

Để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của công dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chuyển nội dung trên đến Chủ tịch UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra và trả lời đơn của ông Trương Công Thảy theo đúng quy định pháp luật.

Trúc Anh
Dowload văn bản tại đây

 

Tin liên quan