Hướng dẫn chuyển đơn ông Ngô Khanh

(VPUBND QNA) – Sau khi nhận được đơn khiếu nại vào ngày 18/12/2012 của ông Ngô Khanh trú tại thôn Viêm Tây 2, xã Điện Thắng Bắc, huyện Điện Bàn; Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản số 05/HD-VPUBND ngày 04/01/2012 hướng dẫn chi tiết đến ông Khanh gửi đơn đến cơ quan đúng thẩm quyền.

Theo ông Khanh khiếu nại việc Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn không bồi thường diện tích đất đã thu hồi của gia đình ông.

Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011 và Quy chế làm việc ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 20/9/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh cho thấy nội dung ông Ngô Khanh trình bày không thuộc thẩm quyền giải quyết của Văn phòng UBND tỉnh. Vì vậy, Văn phòng UBND tỉnh hoàn trả lại đơn và hướng dẫn ông gửi đơn đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Điện Bàn để được xem xét, trả lời theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan