UBND tỉnh giải quyết khiếu nại cho hộ bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt

(VPUBND QNA)- Ngày 08/9/2015, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3219/QĐ-UBND về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt, trú tại tổ 9, thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình

Theo đơn, Bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt khiếu nại yêu cầu UBND huyện Thăng Bình bồi thường phần đất phía trước nhà do bị ảnh hưởng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A. Vì Bà Nguyệt cho rằng phần đất phía trước nhà bà Nguyệt sử dụng ổn định từ trước năm 1993 nhưng khi kiểm kê, bồi thường diện tích đất bị ảnh hưởng bởi Dự án mở rộng Quốc lộ 1A, UBND huyện Thăng Bình không bồi thường cho gia đình Bà. Được biết, vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình giải quyết lần đầu tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 với nội dung UBND huyện Thăng Bình xét thấy hộ bà Nguyệt có công bồi trúc mặt bằng phía trước nhà đang ở nên xem xét hỗ trợ 80% giá trị đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư, diện tích đất xem xét hỗ trợ là 37,2m2 với số tiền 27.855.360 đồng (bà Nguyệt đã nhận tiền tại các Phiếu chi số 3 và 146 ngày 28/5/2015) là thể hiện sự ưu ái, thấu tình đạt lý của UBND huyện Thăng Bình đối với gia đình của bà Nguyệt. Việc giải quyết khiếu nại của Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình tại Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 04/5/2015 đối với bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt với nội dung không bồi thường phần đất phía trước nhà của bà Nguyệt do bị ảnh hưởng Dự án mở rộng Quốc lộ 1A là phù hợp với pháp luật về đất đai.

Theo đó, UBND tỉnh kết luận việc bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt khiếu nại yêu cầu bồi thường phần đất phía trước nhà đang ở (giáp với Quốc lộ 1A) là không có cơ sở để xem xét giải quyết vì:Dự án mở rộng Quốc lộ 1A chỉ ảnh hưởng đến phần đất trống nằm ngoài diện tích đất UBND huyện Thăng Bình cấp Giấy CNQSD đất cho ông Lê Văn Xuân, bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt năm 2003 và nằm ngoài diện tích đất cấp Giấy CNQSD đất cho ông Nguyễn Ngọt năm 1997. Và theo quy định tại Điều 9 Bản quy định kèm theo Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam thì diện tích đất bà Nguyệt đang khiếu nại không đủ điều kiện để được bồi thường.

         Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh quyết định không công nhận nội dung khiếu nại bà Nguyễn Thị Thu Nguyệt; Qua đó, yêu cầu UBND huyện Thăng Bình có trách nhiệm giữ nguyên và tiếp tục thực hiện Quyết Quyết định số 677/QĐ-UBND ngày 04/5/2015

Trúc Anh

Dowload văn bản tại đây

Tin liên quan