UBND tỉnh thụ lý đơn khiếu nại của bà Ninh Thị Lý

(VPUBND QNA) - Sau khi nhận được đơn vào ngày 26/8/2015 của bà Ninh Thị Lý, trú tại thôn Khánh Thịnh, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh.UBND tỉnh đã có văn bản số 404/TB-UBND về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần hai cho cá nhân trên.

Theo đơn, bà Lý không thống nhất với Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 14/8/2015 của Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh về giải quyết khiếu nại của bà liên quan đến chế độ tù đày.

Sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, UBND tỉnh nhận thấy đơn khiếu nại của bà Ninh Thị Lý đủ điều kiện thụ lý và đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xác minh, tham mưu giải quyết theo quy định của pháp luật.

          Trúc Anh

   

       Dowload văn bản tại đây

 

 

Tin liên quan