Giải quyết khiếu nại hộ ông Trần Thanh Hùng – Thăng Bình

(VPUBND QNA) – Ngày 23/10/2015, UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc Giải quyết khiếu nại của ông Trần Thanh Hùng, trú tại thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

Theo đơn, Ông Trần Thanh Hùng khiếu nại UBND huyện Thăng Bình áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với đất đai, nhà cửa của hộ ông bị thu hồi để thực hiện dự án đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là không thỏa đáng, với các nội dung sau: Nội dung thứ nhất: UBND huyện Thăng Bình không bồi thường đối với diện tích 162,8m2 đất vườn phía sau nhà máy gạo là không đúng; Nội dung thứ hai: UBND huyện Thăng Bình áp giá hỗ trợ cho gia đình Ông theo giá của hộ gia đình không có giấy phép kinh doanh là không đúng quy định; Nội dung thứ ba: Yêu cầu hỗ trợ thêm một suất hạ tầng vì diện tích đất bị thu hồi của hộ ông Hùng là 284m2, nhưng UBND huyện Thăng Bình chỉ hỗ trợ có 150m2 là không đúng; Nội dung thứ tư: UBND huyện Thăng Bình hỗ trợ tiền di chuyển máy gạo đối với gia đình Ông là thấp, đề nghị xem xét, hỗ trợ thêm. Theo đó, vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình giải quyết lần đầu tại Quyết định số 1671/QĐ-UBND ngày 03/7/2015 với nội dung không công nhận nội dung khiếu nại của ông Trần Thanh Hùng, nhưng ông Hùng không thống nhất và tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Từ kết quả thẩm tra, xác minh của các cơ quan chức năng cho thấy: không có cơ sở để giải quyết chấp nhận đối với nội dung khiếu nại thứ nhất, nội dung khiếu nại thứ ba và nội dung khiếu nại thứ tư, cụ thể là yêu cầu bồi thường đối với diện tích đất vườn phía sau nhà máy gạo, yêu cầu hỗ trợ thêm một suất hạ tầng và yêu cầu hỗ trợ thêm việc di chuyển máy gạo.

Về nội dung khiếu nại thứ hai yêu cầu hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh đối với hộ gia đình có đăng ký doanh, UBND tỉnh xét thấy có cơ sở để chấp nhận nội dung này nên theo đó UBND huyện Thăng Bình: Xác định diện tích đất vườn thừa phía sau chưa đúng với hiện trạng và thực tế sử dụng đất của gia đình ông Hùng; Thực hiện hỗ trợ ngừng sản xuất kinh doanh đối với hộ gia đình ông Hùng theo giá của hộ kinh doanh không có giấy phép là chưa đảm bảo theo quy định của chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án xây dựng đường Cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; Thực hiện các nội dung hỗ trợ di chuyển máy gạo, suất hạ tầng cho hộ ông Hùng theo Quyết định số 1507/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 và Quyết định số 2433/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 là phù hợp với quy định của pháp luật. 

           Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại thứ nhất, nội dung khiếu nại thứ ba và nội dung khiếu nại thứ tư, cụ thể là yêu cầu bồi thường đối với toàn bộ diện tích đất vườn thừa phía sau nhà ở và nhà máy gạo, yêu cầu hỗ trợ thêm một suất hạ tầng và yêu cầu hỗ trợ thêm về việc di chuyển máy gạo của ông Trần Thanh Hùng, trú tại thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, huyện Thăng Bình; Chấp nhận nội dung khiếu nại thứ hai là yêu cầu hỗ trợ đối với hộ gia đình có đăng ký kinh doanh bị ngừng sản xuất do ảnh hưởng bởi dự án. Yêu cầu UBND huyện Thăng Bình có trách nhiệm Phối hợp với Chi cục thuế huyện Thăng Bình kiểm tra, xác định thu nhập thực tế của hộ ông Hùng để thực hiện hỗ trợ đối với hộ gia đình có đăng ký kinh doanh bị ngừng sản xuất do ảnh hưởng bởi dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời kiểm tra tính pháp lý và quá trình sử dụng đất của hộ ông Hùng đối với phần diện tích đất phía trước nhà ở và nhà máy gạo, thuộc đất hành lang giao thông để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Trúc Anh

Dowload văn bản tại đây

Tin liên quan