Kiểm tra, trả lời đơn của ông Trần Hà Tăng và ông Trần Hà Phong

(VPUBND QNA) Vừa qua, nội dung đơn kiến nghị của ông Trần Hà Tăng và ông Trần Hà Phong, trú tại thôn Đồng Râm, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang đã được UBND tỉnh xem xét chuyển UBND huyện Nam Giang vào ngày 03/11/2015.

Theo đó, UBND tỉnh nhận được đơn của các ông Tăng và ông Phong vào ngày 28/10/2015 với nội dung kiến nghị về việc quá trình san lấp mặt bằng xây dựng nhà máy xi măng của Công ty Xuân Thành đã làm diện tích đồng ruộng của hai hộ bị đất đá lấn chiếm, vùi lấp gây ảnh hưởng đến sản xuất… Hai hộ đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Để giải quyết kiến nghị của người dân, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Nam Giang chỉ đạo kiểm tra, xem xét và trả lời đơn kiến nghị của ông Trần Hà Tăng và Trần Hà Phong theo đúng quy định của pháp luật; Đồng thời, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

Trúc Anh

(Nguồn CV 5054/UBND-TD)

Dowload văn bản tại đây

 

Tin liên quan