Chuyển đơn của các hộ dân thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.

Nội dung phản ánh, kiến nghị của các hộ dân tổ Đoàn kết số 1, thôn Phong Thử 1, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh chuyển đến UBND thị xã Điện Bàn và Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi để kiểm tra, trả lời.

Trước đó, vào ngày 29/11/2016, các hộ dân trên đến Trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh gửi đơn và trình bày về việc quá trình thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi làm nhà cửa của các hộ bị hư hỏng nặng nhưng số tiền hỗ trợ thấp.

          Qua xem xét, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6095/UBND-TD ngày 06/12/2016 chỉ đạo UBND thị xã Điện Bàn phối hợp với Ban Quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi kiểm tra, xem xét và trả lời kiến nghị của các hộ theo quy định. Đồng thời, báo cáo kết quả UBND tỉnh.                           Xem chi tiết tại CV 6095.doc
Thanh Nguyễn

Tin liên quan