Kiểm tra, trả lời kiến nghị của 06 hộ dân khu TĐC Chợ Lò (thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)

Vừa qua, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Phú Ninh giải quyết đơn của 06 hộ dân khu TĐC Chợ Lò.

Theo nội dung đơn đã gửi đến UBND tỉnh, các hộ dân kiến nghị Nhà nước quan tâm, xem xét cho xây dựng mương thoát nước bằng bê tông tại khu Tái định cư Chợ Lò để tránh ngập úng và nước chảy vào nhà dân.

Qua xem xét, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6167/UBND-TD ngày 09/12/2016 yêu cầu UBND huyện Phú Ninh kiểm tra, trả lời theo quy định; báo cáo kết quả UBND tỉnh.

Xem chi tiết tại cv 6167.doc
Thanh Nguyễn

Tin liên quan