Xử lý kiến nghị liên quan đến việc sửa chữa mộ Tộc Châu tại khối Phong Niên, phường Sơn Phong, thành phố Hội An

Trên cơ sở báo cáo của Sở Xây dựng và UBND thành phố Hội An, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6171/UBND-TD ngày 09/12/2016 xử lý kiến nghị của các hộ dân khối Phong Niên, phường Sơn, thành phố Hội An liên quan đến việc Tộc Châu sửa chữa mộ không đúng thiết kế đã được UBND thành phố Hội An phê duyệt.

Theo đó, UBND tỉnh đã giao UBND thành phố Hội An chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các tổ chức đoàn thể liên quan tổ chức vận động, hòa giải mâu thuẫn giữa tộc Châu và cộng đồng dân cư để giải quyết dứt điểm vụ việc. Đồng thời, báo cáo kết quả Văn phòng Chính phủ và UBND tỉnh biết.
    

Thanh Nguyễn

Tin liên quan