Kiểm tra, trả lời đơn của bà Trương Thị Miên (thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc, thị xã Điện Bàn)

Nhận thấy nội dung đơn của bà Trương Thị Miên không thuộc thẩm quyền giải quyết, UBND tỉnh đã có văn bản chuyển đến Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545 để xem xét.

  Theo trình bày của bà Miên, Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545 không thống nhất hỗ trợ tiền cho gia đình bà do ảnh hưởng bởi việc xây dựng trạm thu phí. 

          Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6220/UBND-TD chuyển kiến nghị trên đến Công ty Cổ phần Xây dựng công trình 545 kiểm tra và có văn bản trả lời dứt điểm.
Xem chi tiết tại cv4.doc
Thanh Nguyễn

Tin liên quan