Chuyển đơn của ông Huỳnh Thành Tang

Nội dung đơn không thuộc thẩm quyền của ông Huỳnh Thành Tang, trú tại thôn Tây Sơn Tây, xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên được UBND tỉnh Quảng Nam chuyển UBND huyện Duy Xuyên xem xét, trả lời

Theo đơn trình bày của ông Huỳnh Thành Tang: Trước đây, hộ ông có xin diện tích đất tại khu vực Khe Thủy làm trang trại chăn nuôi và đã được UBND xã Duy Hải thống nhất. Hiện nay, diện tích đất này thuộc diện giải tỏa để thực hiện dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An nhưng không bồi thường, hỗ trợ cho ông mà UBND xã Duy Hải lập danh sách bồi thường cho các hộ khác .

Ngày 15/12/2016, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6288/UBND-TD chuyển đơn trên đến UBND huyện Duy Xuyên kiểm tra, trả lời đơn theo quy định pháp luật./.

Xem chi tiết tại cv6288.doc

                                                                                      Như Quỳnh

Tin liên quan