Kiểm tra, trả lời đơn của ông Đỗ Văn Thanh

Sau khi nhận đơn của ông Đỗ Văn Thanh, trú tại tổ 3, thôn Thu Bồn Đông, xã Duy Tân, huyện Duy Xuyên, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6094/UBND-TD ngày 06/12/2016 chuyển đơn trên đến UBND huyện Duy Xuyên kiểm tra, trả lời đơn theo quy định pháp luật.

Vào ngày 21/11/2016, ông Đỗ Văn Thanh viết đơn gửi UBND tỉnh đề nghị xem xét để giao cho ông phần đất của Hợp tác xã mua bán xã Duy Tân sử dụng nhưng hiện nay Hợp tác xã đã giải thể.

 Để đơn thư của công dân được cơ quan có thẩm quyền xem xét, trả lời theo quy định pháp luật, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6094/UBND-TD ngày 06/12/2016 chuyển đơn trên đến UBND huyện Duy Xuyên. Đồng thời, yêu cầu UBND huyện Duy Xuyên báo cáo kết quả về UBND tỉnh./.

Xem chi tiết cv6094 (1).doc

                                                                                                Tin: Như Quỳnh

Tin liên quan