Giải quyết kiến nghị của nhân dân tổ đoàn kết số 4, thôn Phái Nhơn, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành

Nội dung kiến nghị của nhân dân tổ đoàn kết số 4, thôn Phái Nhơn đã được UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.

Theo Báo cáo số 258/BC-UBND ngày 07/12/2016 của UBND huyện Núi Thành về việc kiểm tra đơn kiến nghị của ông Phạm Phú Khương đại diện tổ đoàn kết số 4, thì trước đó, cùng vấn đề liên quan đến việc bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư đường ĐT617 tại thôn Phái Nhơn, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan xem xét giải quyết. Tuy nhiên, đến nay Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vẫn chưa tổ chức thực hiện và công dân tiếp tục có đơn.

      Trên cơ sở báo cáo của UBND huyện Núi Thành, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6403/UBND-TD ngày 23/12/2016 yêu cầu Ban Quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai khẩn trương kiểm tra xem xét giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo kết quả UBND tỉnh trước ngày 30/01/2017.     
                                                                                                                                                                                                                                              Xem chi tiết tại cv 6403-1.doc  

Thanh Nguyễn
                                                                                                                                       

Tin liên quan