Kiểm tra, trả lời đơn của bà Ngô Trúc Đào (thôn 3, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình)

Căn cứ quy định của pháp luật, UBND tỉnh đã có văn bản chuyển đơn của bà Đào đến UBND huyện Thăng Bình để kiểm tra, trả lời theo thẩm quyền.

Theo đơn, bà Đào kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét lại việc xét duyệt hộ nghèo của gia đình bà và nội dung khác có liên quan.

        Trên cơ sở xem xét nội dung đơn, ngày 23/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6413/UBND-TD yêu cầu UBND huyện Thăng Bình chỉ đạo kiểm tra, xem xét nội dung kiến nghị của bà Ngô Trúc Đào và trả lời theo quy định. 
Xem chi tiết tại cv 6413-3.doc
Thanh Nguyễn

Tin liên quan