Giải quyết khiếu nại 12 hộ dân trú tại thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc

12 hộ dân khiếu nại yêu cầu UBND huyện Đại Lộc bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản trên đất cho các hộ theo đúng quy định của pháp luật khi thực hiện dự án xây dựng cầu Giao Thủy

Vụ việc trên được Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc giải quyết khiếu nại lần đầu tại Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 với nội dung không công nhận đơn khiếu nại của 12 hộ. Tuy nhiên, 12 hộ dân không thống nhất và tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh.

Qua kết quả thẩm tra, xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 547/BC-STNMT ngày 10/10/2016 và kết quả đối thoại với 12 hộ dân. Ngày 11/11/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 4009/QĐ-UBND về giải quyết khiếu nại (lần 2) của 12 hộ dân trú tại thôn Giao Thủy, xã Đại Hòa, huyện Đại Lộc. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh không chấp nhận nội dung khiếu nại của 12 hộ dân nêu trên, vì theo hồ sơ pháp lý thì đất và tài sản trên đất trước năm 2000 thuộc quyền quản lý của Xí nghiệp, từ năm 2000 đến 2007 do UBND huyện Đại Lộc quản lý và từ năm 2007 đến nay do UBND xã Đại Hòa quản lý. Theo quy định tại Điều 75, Điều 82, Luật Đất đai năm 2013, Điều 6, Điều 7, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh thì các hộ dân không đủ điều kiện để được bồi thường về đất, tài sản trên đất.

Tuy nhiên, xét thấy các hộ gia đình đều có người từng là công nhân của Xí nghiệp, có quá trình định cư lâu dài tại khu nhà ở tập thể của Xí nghiệp nên UBND tỉnh, UBND huyện Đại Lộc đã vận dụng các chính sách, pháp luật về bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất hiện hành (Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh) để thực hiện hỗ trợ về đất, tài sản trên đất, hỗ trợ chi phí cơi nới, sửa chữa nhà, hỗ trợ thuê nhà ở, hỗ trợ ổn định đời sống (bằng 50% giá trị) và xem xét bố trí TĐC đối với các hộ chưa có đất (gồm 6 hộ, mỗi hộ 01 lô đất 70m2, được hỗ trợ 100% tiền sử dụng đất: 44.380.000 đồng), tạo điều kiện để các hộ dân ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Xem chi tiết tại qd4009 (2).doc
Tin: Nguyên Thành

Tin liên quan