Lãnh đạo UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2016

Ngày 21/11/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2016. Theo đó có 07 vụ được tiếp tại buổi tiếp công dân định kỳ sau:

1. Vụ ông Nguyễn Văn Tỵ, trú tại thôn 2, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn:

- Ông Nguyễn Văn Tỵ trình bày nội dung: Ông cơ bản thống nhất với Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giải quyết khiếu nại đối với ông, nhưng còn một số điểm chưa rõ, ông đề nghị UBND tỉnh giải thích, cụ thể:

+ Ông sử dụng đất từ năm 1991, nhưng quyết định giải quyết khiếu nại xác minh ông sử dụng đất từ năm 1998.

+ Từ trước đến nay ông sử dụng đất theo loại đất vườn, nhưng tại Điều 2, Quyết định số 3557/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh lại nêu là đất nông nghiệp.

- Kết luận:

+ Đối với việc xác định thời điểm sử dụng đất của ông Tỵ:

Qua xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 309/BC-STNMT ngày 19/6/2016, thì việc sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Tỵ được xác định từ năm 1998, vì theo hồ sơ địa chính đăng ký theo Nghị định 64-CP, bản đồ địa chính đã được UBND xã Quế Thuận xác nhận ngày 01/10/1996, thì phần diện tích đất ông Tỵ khiếu nại thể hiện trong sổ mục kê và sổ 5a ghi UBND xã quản lý; đồng thời theo ý kiến của UBND xã Quế Thuận thì khoảng năm 1998, sau khi giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định, lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp tại xã Quế Thuận (theo Nghị định 64-CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ) thì phần diện tích đất ông Tỵ hiện nay đang khiếu nại, UBND xã giao cho Ban nhân dân thôn 2 quản lý và Ban nhân dân thôn 2 chia cho các hộ dân để gieo mạ, trong quá trình người dân canh tác mạ, ông Tỵ ngăn cản không cho các hộ dân sử dụng đất để gieo mạ như hộ ông Lê Minh Tấn, hộ bà Nguyễn Thị Trí, từ đó các hộ dân không sử dụng để cho ông Tỵ sử dụng từ năm 1998 đến nay. Do đó, việc sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Tỵ được xác định từ năm 1998 đến nay.

+ Đối với nội dung gia đình ông Tỵ sử dụng loại đất vườn, nhưng quyết định nêu là đất nông nghiệp:

Theo khoản 1, Điều 10, Luật Đất đai 2013 quy định về phân loại đất, thì nhóm đất nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây: Đất trồng cây hàng năm gồm đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác; Đất trồng cây lâu năm; Đất rừng sản xuất... Do đó,  khi cấp Giấy CNQSD đất cho ông Tỵ, UBND huyện Quế Sơn sẽ căn cứ vào hiện trạng sử dụng đất, đề nghị ông liên hệ UBND huyện Quế Sơn để được hướng dẫn các thủ tục cấp Giấy CNQSD đất theo quy định.

2. Vụ ông Ngô Quang Tính, trú tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, thành phố Hội An:

- Ông Ngô Quang Tính trình bày về việc ông khiếu nại đề nghị UBND thành phố Hội An cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSD đất)  diện tích 437m2 cho ông, nhưng UBND thành phố Hội An chưa giải quyết thì ông Phạm Khắc Sơn (phường Minh An) đến chặt phá tài sản của ông trên diện tích đất này.

- Kết luận:

Hiện nay UBND thành phố Hội An đang chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý Đô thị và UBND xã Cẩm Hà kiểm tra, tham mưu giải quyết theo quy định, trong đó có việc xác định lại nguồn gốc đất và việc định vị xây dựng nhà ở của ông Phạm Khắc Sơn (theo Công văn số 4261/UBND ngày 27/10/2016 của UBND thành phố Hội An).

Để kịp thời giải quyết vụ việc nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hội An khẩn trương xem xét giải quyết vụ việc của ông Ngô Quang Tính đảm bảo đúng quy định pháp luật.

3. Vụ bà Lâm Thị Hay (chồng là ông Huỳnh Phước Cư đại diện) trú tại khối Sơn Phô 1, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An:

- Ông Huỳnh Phước Cư (chồng bà Lâm Thị Hay) trình bày việc gia đình khiếu nại UBND thành phố Hội An cấp thửa đất số 560, diện tích 520m2 cho ông Lâm Hung (Lâm Văn Dũng) là không đúng quy định, vì cho rằng đây là đất của cha mẹ bà Hay nhưng ông Lâm Hung tự ý kê khai và được UBND thành phố Hội An cấp Giấy CNQSD đất. Đề nghị thu hồi và cấp lại cho gia đình bà Hay sử dụng.

- Kết luận:

Vụ việc khiếu nại của bà Lâm Thị Hay đã được Chủ tịch UBND thành phố Hội An giải quyết tại Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 11/9/2012. Tuy nhiên, tại thời điểm đó, ông bà không khiếu nại tiếp và cũng không khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án. Đồng thời UBND tỉnh cũng đã có Công văn số 3128/UBND-TD ngày 20/8/2013 hướng dẫn bà Lâm Thị Hay khởi kiện vụ án hành chính tại TAND thành phố Hội An, nhưng ông bà không thực hiện. Đến nay thời hiệu khiếu nại tiếp, khởi kiện vụ án hành chính cũng đã hết, Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 11/9/2012 của Chủ tịch UBND thành phố Hội An về giải quyết khiếu nại đối với bà Lâm Thị Hay đã có hiệu lực pháp luật.

Vì vậy, nếu ông bà có nguyên vọng xin đất làm nhà thờ liệt sỹ thì thỏa thuận với gia đình ông Lâm Hung để thống nhất hướng giải quyết. Hoặc ông bà có đơn kiến nghị UBND thành phố Hội An xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật.

4. Vụ ông Đoàn Văn Lâm, trú tại thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ:

- Ông Đoàn Văn Lâm trình bày khiếu nại một số nội dung như sau:

+ Ông có tổng diện tích đất là 3491m2, số diện tích đất này bị ảnh hưởng bởi dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi. Diện tích đất bị thu hồi đợt 1 là 3217,2m2, đã bồi thường 2831,6m2, còn lại 385,6m2 chưa được bồi thường. Số diện tích đất còn lại (sau khi thu hồi đợt 1) là 273,8m2 đang trồng keo và chanh chưa được thu hồi, bồi thường theo quy định.

+ Số tiền bồi thường ghi trong Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 19/3/2015 của UBND thành phố Tam Kỳ có sự khác biệt (chênh lệch) với số tiền tại các phiếu chi. Việc thu hồi đất của ông không có quyết định, tiền bồi thường nhận từ năm 2011 nhưng đến năm 2015 mới có quyết định bồi thường (Quyết định số 1361/QĐ-UBND ngày 19/3/2015).

+ Thời gian chi trả tiền bồi thường, việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, ổn định đời sống, tạo việc làm không đúng quy định (hỗ trợ 2 lần chứ không phải hỗ trợ 1,5 lần) và một số nội dung khác.

- Kết luận:

Một số nội dung khiếu nại của ông Đoàn Văn Lâm đã được UBND thành phố Tam Kỳ trả lời tại Công văn số 1262/UBND-TTPTQĐTK ngày 22/7/2016 nhưng ông Lâm không thống nhất. UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, xem xét lại các nội dung khiếu nại của ông Lâm nêu trên và trả lời, giải quyết từng vấn đề cụ thể cho ông Lâm rõ; đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tập trung rà soát lại các trường hợp tương tự như ông Lâm tại xã Tam Ngọc (nơi có tuyến đường cao tốc đi qua), xem xét giải quyết đúng quy định pháp luật. Báo cáo kết quả UBND tỉnh trước ngày 15/12/2016.

5. Vụ ông Đoàn Văn Tịnh (đại diện ông Đoàn Xuân Phương), trú tại thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ:

- Ông Đoàn Văn Tịnh trình bày về việc ông đã có đơn khiếu nại UBND xã Tam Ngọc tự ý chặt phát cây cối của gia đình ông và đưa tài sản về UBND xã nhưng không thông báo, giải thích, vận động, nêu rõ lý do để gia đình biết. Đơn của ông gửi nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

- Kết luận: Giao UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo UBND xã Tam Ngọc khẩn trương kiểm tra, xem xét giải quyết dứt điểm vụ việc trên, báo cáo UBND tỉnh biết kết quả.

6. Vụ ông Ngô Hào Tịnh (đại diện ông Ngô Hào Hạ), trú tại thôn Đa Phú 2, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành:

- Ông Ngô Hào Tịnh đề nghị hỗ trợ suất đầu tư hạ tầng thứ 2 cho hộ ông (vì hoàn cảnh có nhiều hộ chung sống, diện tích đất còn lại không thể sử dụng cho 03 hộ gia đình được). Trường hợp không được hỗ trợ thì cấp cho một lô đất tại khu tái định cư Miếu Bà và không nộp tiền sử dụng đất.

- Kết luận:

Giao UBND huyện Núi Thành khẩn trương kiểm tra thực tế hình thể diện tích đất còn lại của hộ ông Ngô Hào Hạ và điều kiện gia đình như ông Tịnh trình bày, đối chiếu các quy định của pháp luật về đất đai và xem xét cụ thể trường hợp này; nếu đủ cơ sở thì kiến nghị UBND tỉnh cho chủ trương giải quyết cụ thể và trả lời cho công dân biết.

7. Vụ bà Lê Thị Hảo, trú tại thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh:

- Bà Lê Thị Hảo trình bày khiếu nại về việc các chế độ tử tuất một lần, phụ cấp chức vụ, tai nạn giao thông của chồng bà (ông Nguyễn Huệ) bị tai nạn giao thông chết chưa được bảo hiểm xã hội giải quyết.

- Kết luận:

Các nội dung khiếu nại nêu trên đã được UBND tỉnh có Thông báo số 224/TB-UBND ngày 26/5/2016, kết luận vụ việc của bà đã được Bảo hiểm xã hội tỉnh và cơ quan có liên quan giải quyết, trả lời. UBND tỉnh không có thẩm quyền xem xét lại vụ việc này./. Xem chi tiết tại tb514 (2).doc

Tin: Nguyên Thành

Tin liên quan