Kiểm tra, giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Phương (khối phố Bình Phước, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước)

UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo UBND huyện Tiên Phước kiểm tra, giải quyết trường hợp của bà Nguyễn Thị Phương.

Theo đơn, bà Phương khiếu nại UBND huyện Tiên Phước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Hoa trên diện tích đất của bà đang sản xuất. Bà đã nhiều lần gửi đơn nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Để tránh tình trạng công dân khiếu kiện vượt cấp kéo dài, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6548/UBND-TD ngày 27/12/2016 yêu cầu UBND huyện Tiên Phước kiểm tra, xem xét trường hợp của bà Phương và giải quyết theo quy định của pháp luật. Đồng thời, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.                                                                                          

Xem chi tiết tại cv 6458-5.doc
Thanh Nguyễn

Tin liên quan