Tham mưu giải quyết khiếu nại của ông Phạm Hồng Khương (thôn 5, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My)

UBND tỉnh đã thụ lý đơn và giao Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh khiếu nại của ông Phạm Hồng Khương.

Trước đó, ông Khương có đơn khiếu nại liên quan đến diện tích đất nằm ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp năm 2002 mà gia đình ông đã sử dụng, canh tác từ trước đến nay.

    Nhận thấy vụ việc đã được UBND huyện Bắc Trà My giải quyết nhưng ông Khương không thống nhất. Do đó, cùng ngày 26/12/2016, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 553/TB-UBND thụ lý đơn và Quyết định số 4592/QĐ-UBND giao cơ quan chức năng xác minh, tham mưu giải quyết vụ việc. 
Xem chi tiết tại tb553 (7).doc
Thanh Nguyễn           

Tin liên quan