Xử lý đơn của ông Lê Đức (thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)

Qua xem xét đơn và hồ sơ tài liệu của ông Lê Đức, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 6445/UBND-TD ngày 26/12/2016 v/v xử lý đơn của ông.

Theo đó, UBND tỉnh đã chuyển nội dung khiếu nại liên quan đến việc áp giá bồi thường, hỗ trợ và bồi thường, hỗ trợ bổ sung đến UBND huyện Phú Ninh để kiểm tra, rà soát và giải quyết theo quy định. Đối với nội dung khiếu nại yêu cầu bố trí thêm một lô đất tái định cư (lô thứ 03) đã được UBND huyện Phú Ninh giải quyết tại Quyết định số 597/QĐ-UBND ngày 10/3/2016. Đến nay, ông Đức mới tiếp tục khiếu nại đến UBND tỉnh là đã hết thời hiệu khiếu nại. Căn cứ khoản 6 Điều 11 và khoản 1 Điều 33 Luật Khiếu nại năm 2011, nội dung khiếu nại này của ông Lê Đức không được thụ lý giải quyết. Do đó, UBND tỉnh đã hướng dẫn ông Đức khởi kiện ra Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam để được xem xét, giải quyết nếu ông không thống nhất với việc giải quyết của UBND huyện Phú Ninh.

                                                                        Xem chi tiết tại cv6445-6.doc
Thanh Nguyễn

Tin liên quan