Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang - Phú Ninh

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4114/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

Theo đơn, bà Nguyễn Thị Mỹ Trang khiếu nại Quyết định số 1732/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND huyện Phú Ninh về việc bố trí tái định cư cho hộ bà để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cụ thể khiếu nại nội dung: Không thống nhất việc bố trí cho gia đình bà 01 lô đất tái định cư và không thống nhất nộp số tiền sử dụng đất là 58.500.000 đồng. Vụ việc đã được Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh giải quyết lần đầu tại Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 06/9/2016, nhưng bà Trang không thống nhất và tiếp tục khiếu nại đến Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Từ kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng cho thấy bà Nguyễn Thị Mỹ Trang khiếu nại không thống nhất việc bố trí cho gia đình bà 01 lô đất tái định cư và không thống nhất nộp số tiền sử dụng đất  58.500.000 đồng là không có cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết chấp nhận vì:

- Hộ bà Trang bị thu hồi diện tích đất ở 100m2, được UBND huyện Phú Ninh bố trí lại 100m2 đất ở tái định cư theo hình thức đất đổi đất là đúng theo quy định tại Điều 35, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 đã được sửa đổi bổ sung tại tiết 1.1, 1.2 điểm 1, khoản 12, Điều 2, Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 và khoản 1,2 Điều 11, Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam.

- Hộ bà Trang được bố trí 01 lô đất tái định có diện tích 125m2 (chiều dài 25m x chiều rộng 5m), đơn giá đất ở được bồi thường 60.000 đồng/m2 đơn giá đất ở khu quy hoạch tạm tính là 2.100.000 đồng/m2, do đó theo quy định tại tiết b, c, điểm 1.2, khoản 1, Điều 35, Quyết định số 23/2010/QĐ-UBND ngày 30/9/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam đã được sửa đổi bổ sung tại tiết b, c điểm 1.5, khoản 12, Điều 2, Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Nam thì bà Trang phải nộp tiền sử dụng đất tái định cư theo giá đất ở được bồi thường là 6.000.000 đồng và giá trị phần diện tích đất tái định cư chênh lệch lớn hơn diện tích đất ở bị thu hồi là 52.500.000 đồng (25m2 x 2.100.000đồng/m2), tổng số tiền phải nộp là 58.500.000 đồng.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh Quyết định không công nhận nội dung đơn ghi ngày 09/9/2016 của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang, trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, không thống nhất việc bố trí 01 lô đất tái định cư và không thống nhất nộp số tiền sử dụng đất 58.500.000 đồng do không có cơ sở pháp lý để xem xét; Đồng thời, giữ nguyên Quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 06/9/2016 của Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh về việc giải quyết đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Trang vì quyết định này là đúng quy định của pháp luật và giao UBND huyện Phú Ninh tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3654/QĐ-UBND.

xem chi tiết tại qd4114.doc
Văn Lợi

Tin liên quan