Giải quyết khiếu nại của ông Trần Tử Vịnh - Hiệp Đức

Ngày 18/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4113/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của ông Trần Tử Vịnh, trú tại khối phố An Tây, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam

Theo đơn, ông Trần Tử Vịnh khiếu nại yêu cầu UBND huyện Hiệp Đức hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Giấy CNQSD đất) số BC 743864 ngày 17/5/2011 cấp cho ông Nguyễn Mậu Liêm, trú tại thôn Phú Cốc Đông, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức và trả lại 100m2 đất cho gia đình ông tiếp tục sử dụng.

Từ kết quả thẩm tra, xác minh của cơ quan chức năng cho thấy việc khiếu nại của ông Trần Tử Vịnh là không có cơ sở pháp lý để xem xét, giải quyết chấp nhận vì:

- Việc ông Trần Tử Vịnh yêu cầu hủy Giấy CNQSD đất số BC 743864 ngày 17/5/2011 cấp cho ông Nguyễn Mậu Liêm, trú tại thôn Phú Cốc Đông, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, nội dung này đã được UBND huyện Hiệp Đức ban hành Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 thu hồi Giấy CNQSD đất số BC 743864 ngày 17/5/2011 cấp cho ông Nguyễn Mậu Liêm, vì vậy nội dung khiếu nại yêu cầu hủy Giấy chứng nhận đã cấp cho ông Nguyễn Mậu Liêm không còn nên không có cơ sở xem xét giải quyết theo quy định tại khoản 1, Điều 7, Luật Khiếu nại năm 2011.

- Đối với nội dung khiếu nại yêu cầu trả lại diện tích đất 100m2 cho gia đình ông sử dụng là không có cơ sở để giải quyết chấp nhận, bởi vì diện tích đất này từ ngày 21/6/1997 UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1153/QĐ-UB thu hồi đất giao cho Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam quản lý để thực hiện dự án xây dựng cầu Hiệp Đức và được Ban Quản lý các công trình Giao thông vận tải Quảng Nam kiểm kê áp giá bồi thường. Từ năm 1999, sau khi thực hiện xong dự án xây dựng cầu Hiệp Đức đến nay diện tích đất này gia đình ông Vịnh không quản lý, sử dụng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, khu đất này hiện nay do UBND thị trấn Tân An quản lý.

Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh Quyết định không công nhận nội dung đơn ghi ngày 21/8/2016 của của ông Trần Tử Vịnh, trú tại khối phố An Tây, thị trấn Tân An, huyện Hiệp Đức, khiếu nại yêu cầu UBND huyện Hiệp Đức trả lại 100m2 đất cho gia đình ông tiếp tục sử dụng; Đồng thời, giữ nguyên Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 của Chủ tịch UBND huyện Hiệp Đức về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Trần Tử Vịnh vì quyết định này là đúng quy định của pháp luật và giao UBND huyện Hiệp Đức tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 443/QĐ-UBND.

xem văn bản tại qd4113.doc 
Văn Lợi

Tin liên quan