Giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Bích Sâm - Đà Nẵng

Ngày 28/11/2016, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4203/QĐ-UBND Giải quyết khiếu nại của Công ty Cổ phần Bích Sâm, địa chỉ K86/11 Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng

Theo đơn, Công ty Cổ phần Bích Sâm (gọi tắt là Công ty CPBS) khiếu nại UBND tỉnh Quảng Nam không cấp phép thăm dò, khai thác cát bãi bồi sông Vu Gia tại thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc và yêu cầu UBND tỉnh cấp phép thăm dò, khai thác cát cho Công ty.

Từ kết quả thẩm tra, xác minh của Sở Tài nguyên và Môi trường cho thấy Khu vực cát bãi bồi sông Vu Gia tại thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc mà Công ty CPBS xin cấp phép khai thác khoáng sản, trước năm 2010 không quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản, ngày 10/01/2011 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, tuy nhiên UBND xã Đại Đồng không thống nhất việc xin khai thác cát của Công ty CPBS vì: tại thời điểm cuối năm 2012, tình hình an ninh, trật tự tại địa phương diễn biến rất phức tạp, người dân không đồng thuận với việc xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản cát tại bãi bồi sông Vu Gia, một số hộ dân đã cắm cờ Tổ quốc không cho xe vận chuyển cát; do vậy, việc xin cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản của Công ty chưa đảm bảo để UBND tỉnh cấp phép và UBND tỉnh đã có Công văn số 981/UBND-KTN ngày 16/3/2015 và Công văn số 450/UBND-KTN ngày 01/02/2016, về việc trả lời đơn kiến nghị của Công ty CPBS.

Ngày 27/5/2016, UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định số 1840/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ.

Để việc thăm dò, khai thác khoáng sản được minh bạch, công khai và thực hiện theo đúng quy định tại khoản 1, Điều 78 và điểm b, khoản 1, Điều 79 Luật Khoáng sản năm 2010 và Công văn số 175/UBND-KTN ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh thì phải thông qua đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

    Từ những nhận định và căn cứ nêu trên, UBND tỉnh Quảng Nam không công nhận đơn khiếu nại ghi ngày 06/6/2016 của Công ty Cổ phần Bích Sâm, địa chỉ K86/11 Thi Sách, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu, thànhphố Đà Nẵng, khiếu nại UBND tỉnh Quảng Nam không cấp phép thăm dò, khai thác cát bãi bồi sông Vu Gia tại thôn Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc; Đồng thời, giao UBND huyện Đại Lộc thực hiện trình tự thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ và Quyết định số 1840/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Xem văn bản tại qd4203.doc

                                                                                      Văn Lợi

Tin liên quan