Đoàn Thanh tra Chính phủ làm việc với Ban Tiếp công dân tỉnh

Đoàn Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam

Ngày 27/12/2016, tại phòng họp Ban Tiếp công dân tỉnh, ông Trần Văn Hồng - Thanh tra viên cao cấp, Phó Cục trưởng Cục II Thanh tra Chính phủ đã công bố Quyết định thanh tra số 3117/QĐ-TTCP ngày 23/11/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và khiếu nại, tố cáo. Tham dự cuộc họp công bố quyết định thanh tra có đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh - ông Lê Ngọc Quảng - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh; ông Trương Bốn - Trưởng Ban Tiếp công dân; các thành viên Đoàn thanh tra và cán bộ công chức các phòng Nghiệp vụ của Ban Tiếp tiếp công dân tỉnh.

 

Quang cảnh làm việc

          Sau khi nghe công bố quyết định thanh tra, ông Lê Ngọc Quảng - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh đã yêu cầu các phòng Nghiệp vụ của Ban Tiếp công dân phối hợp tốt với Đoàn Thanh tra trong quá trình thực hiện các nội dung theo kế hoạch thanh tra.

          Đoàn thanh tra Chính phủ tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại địa bàn tỉnh Quảng Nam (thời kỳ thanh tra từ ngày 01/01/2013 đến ngày 30/9/2016).

Văn Lợi

Tin liên quan