Chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của một số hộ dân xã Tam Ngọc

Ngày 13/12/2016, UBND tỉnh có Công văn số 6221/UBND-TD chỉ đạo UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, trả lời đơn của các hộ theo quy định pháp luật.

Trước đó, UBND tỉnh nhận được Công văn số 1303/BTCDTW-TD1 ngày 22/11/2016 của Ban Tiếp công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ), kèm theo đơn của các hộ dân: Nguyễn Thị Lý, Trần Thị Sen, Võ Thị Xuân và Đoàn Văn Kế, cùng trú tại xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ. Đơn trình bày một số nội dung liên quan đến việc UBND thành phố Tam Kỳ thu hồi đất của các hộ dân để thực hiện dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi nhưng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ không đúng quy định pháp luật.

Qua xem xét, UBND tỉnh đã yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ kiểm tra, rà soát lại vụ việc của các hộ dân nêu trên, xem xét trả lời đơn của các hộ theo quy định pháp luật; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Tiếp công dân Trung ương biết kết quả./. Xem chi tiết tại cv6221 (1).doc
Tin: Nguyên Thành

Tin liên quan