Tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Chí Thành

UBND tỉnh đã thụ lý đơn và giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xác minh và tham mưu giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH Chí Thành.

Bà Lê Anh Phương - Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Chí Thành, khiếu nại Quyết định số 4081/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai của Công ty TNHH Chí Thành tại Khu đô thị số 06 thuộc Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Nhận thấy vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. Do đó, ngày 13/12/2016,  UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 539/TB-UBND thụ lý đơn và Quyết định số 4378/QĐ-UBND giao Thanh tra tỉnh xác minh, tham mưu giải quyết vụ việc./. Xem chi tiết tại tb539 (1).doc
Tin: Nguyên Thành

Tin liên quan