Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp công dân bà Huỳnh Thị Tị

Ngày 20/12/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2016.

Ngày 20/12/2016, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2016.

Theo đó, bà Huỳnh Thị Tị đến Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, trình bày về việc UBND thành phố Tam Kỳ thu hồi đất ở của gia đình bà để xây dựng dự án Khu dân cư Nam Tam Thanh nhưng không bồi thường đất ở và không bố trí tái định định cư cho gia đình bà. Hiện nay gia đình bà khó khăn về nhà ở.


Bà Huỳnh Thị Tị tại buổi tiếp công dân
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng tiếp thu ý kiến và yêu cầu UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND xã Tam Thanh khẩn trương kiểm tra, rà soát lại toàn bộ nội dung vụ việc của bà Huỳnh Thị Tị, xem xét giải quyết đất ở cho bà Huỳnh Thị Tị để sớm ổn định cuộc sống.

Đối với bà Huỳnh Thị Tị, Phó Chủ tịch đề nghị bà hợp tác với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết vụ việc của gia đình bà đảm bảo đúng quy định pháp luật. Xem chi tiết tại cv6505.doc

                                                                             Tin: Nguyên Thành

Tin liên quan