Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017

Ông Phan Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì tiếp công dân

Ngày 03/01/2017, ông Phan Thái Bình – Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì cùng lãnh đạo các cơ quan: VPUBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 01/2017, trong ngày, đã tiếp 04 lượt với tổng số 04 người; tóm tắt nội dung từng vụ việc như sau:

         

          1/ Ông Huỳnh Ngọc Trưng, trú tại thôn Lâm Tú, xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, là thương binh 3/4 trình bày: Theo quyết định số 22/QĐ-CP ngày 26/4/2013 của Chính phủ quy định về hỗ trợ kinh phí xây nhà mới cho đối tượng chính sách. Năm 2012, ông Trưng được xã Tam Vinh lập biên bản hỗ trợ kinh phí xây nhà mới là 40.000.000 đồng. Sau đó, năm 2014, xã lập bản niêm yết hỗ trợ cho gia đình ông 20.000.000 đồng, năm 2015, xã mời lên nhận tiền 20.000.000 đồng, ông Trưng không nhận và ngày 08/12/2016, xã tiếp tục mời nhận tiền sửa chữa nhà với số tiền 20.000.000 nhưng ông không nhận và làm đơn kiến nghị gửi Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đồng thời đăng ký gặp Đoàn Đại biểu Quốc hội để trình bày ý kiến.

          Sau khi xem xét đơn và lời trình bày của ông Huỳnh Ngọc Trưng; ý kiến của các cơ quan tham dự, ông Phan Thái Bình chủ trì đã kết luận: Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với UBND huyện Phú Ninh, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện và UBND xã Tam Vinh kiểm tra, xem xét nội dung ông Huỳnh Ngọc Trưng trình bày và báo cáo kết quả về Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội.

          2/ Ông Trần Văn Hoa, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My trình bày: gia đình ông có 04 liệt sỹ (trong đó: ba của ông là liệt sĩ, bà nội của ông là bà Mẹ VNAH), ông yêu cầu nhà nước hỗ trợ để xây nhà mới nhưng chưa được xã Trà Tân chấp thuận, ông đã làm đơn vào tháng 9 năm 2013, xin hỗ trợ làm nhà mới gửi xã Trà Tân, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bắc Trà My nhưng chưa được xem xét, giải quyết.

          Sau khi nghe lời trình bày của ông Trần Văn Hoa và ý kiến các cơ quan tham dự, ông Phan Thái Bình chủ trì đã kết luận:

       Ông Trần Văn Hoa chuyển hộ khẩu về xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My vào tháng 9/2013 (sau ngày Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở) nên hiện nay hồ sơ thủ tục hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà mới của hộ ông chưa được xem xét giải quyết trong đợt vừa qua, hiện tại gia đình ông khó khăn, đang ở nhà tạm nên UBND huyện Bắc Trà My đã sử dụng các nguồn kinh phí khác từ ngân sách nhà nước để cân đối, hỗ trợ cho gia đình ông Hoa về làm nhà mới để ở nhân kỷ niệm 42 năm ngày quê hương được giải phóng  (24/3/1975 -  24/3/2017).

          3/ Ông Nguyễn Đình Phương sinh năm 1930, trú tại khối phố 7, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành đề nghị giải đáp 03 nội dung: Việc bồi thường của gia đình khi thu hồi đất để làm Quốc lộ 1A; nội dung tranh chấp đất đai với gia đình bà Võ Thị Nam; nội dung tặng cho quyền sử dụng đất cho con trai ông. Qua giải thích, tư vấn, hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn và kết luận của chủ trì buổi tiếp công dân, ông Nguyễn Đình Phương đã thống nhất với nội dung hướng dẫn, giải thích.

          4/ Bà Nguyễn Thị Vinh, trú tại thôn Lộc Ngọc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành có đơn xin xem xét hỗ trợ mức khen thưởng. Việc bà Vinh xin xem xét hỗ trợ nâng mức khen thưởng được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh có Công văn số 1579/LĐTBXH-TTr ngày 04/11/2016 về việc chuyển đơn của công dân; Hội đồng nhân dân tỉnh có Thông báo số 32/TB-HĐND ngày 17/11/2016; Ban Thi đua khen thưởng tỉnh đã có Công văn số 474/TĐKT-NV ngày 25/11/2016 về việc trả lời đơn công dân lần 3 đã khẳng định: đơn phản ánh của bà Nguyễn Thị Vinh không có tình tiết mới nên Ban thi đua khen thưởng tỉnh không xem xét giải quyết.

Văn Lợi

Tin liên quan