Tham mưu giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Hà (thôn Khánh Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh)

Để có cơ sở giải quyết khiếu nại của bà Võ Thị Thanh Hà theo đúng quy định, UBND tỉnh đã giao Sở LĐ,TB&XH xác minh vụ việc.

Không thống nhất với Quyết định số 5169/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND huyện Phú Ninh về giải quyết khiếu nại liên quan đến chế độ tù đày, bà Võ Thị Thanh Hà đã có đơn tiếp khiếu đến UBND tỉnh.

   Căn cứ Luật Khiếu nại năm 2011, UBND tỉnh đã ban hành Thông báo số 03/TB-UBND ngày 05/01/2017 thụ lý đơn và giao Sở LĐ,TB&XH thẩm tra, xác minh tham mưu UBND tỉnh giải quyết vụ việc theo quy định. 
Xem chi tiết tại tb03.doc
Thanh Nguyễn             

Tin liên quan