Đối thoại với công dân

Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Thương - ông Lưu Anh Khỏe (xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) và ông Nguyễn Hóa (xã Tam Thái, huyện Phú Ninh)

Ngày 10/01/2017, tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Trần Thanh Hà – Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan của tỉnh, UBND huyện Đại Lộc, UBND xã Đại Hồng và  UBND huyện Phú Ninh tổ chức đối thoại với bà Nguyễn Thị Thương và ông Lưu Anh Khỏe (trú tại thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc) và ông Nguyễn Hóa (trú tại thôn Trường Mỹ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh). Qua đối thoại đã làm rõ nội dung, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết đối với nội dung khiếu nại.


          1. Đối với bà Nguyễn Thị Thương và ông Lưu Anh Khỏe:

          Nội dung đơn hộ bà Nguyễn Thị Thương khiếu nại yêu cầu UBND huyện Đại Lộc công nhận diện tích đất gia đình bà nhận chuyển nhượng của bà Nguyễn Thị Liễm từ năm 1999 và đang quản lý sử dụng ổn định tại thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc.

          Sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thương và ông Lưu Anh Khỏe, ý kiến của các cơ quan tham dự và đại diện UBND huyện Đại Lộc, UBND xã Đại Hồng; bà Nguyễn Thị Thương và ông Lưu Anh Khỏe đã thống nhất với nội dung Báo cáo số 460/BC-STNMT ngày 19/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả xác minh đơn khiếu nại và Báo cáo số 123/BC-HĐTV ngày 06/12/2016 của Hội đồng tư vấn về kết quả họp tư vấn đối với vụ việc khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thương và ông Lưu Anh Khỏe.

          2. Đối với ông Nguyễn Hóa:

          Nội dung đơn ông Nguyễn Hóa khiếu nại yêu cầu UBND huyện Phú Ninh thu hồi, bồi thường toàn bộ phần đất nhà trên và bố trí tái định cư cho gia đình ông nơi ở khác.

          Sau khi nghe đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hóa. Ý kiến của các cơ quan tham dự và đại diện UBND huyện Phú Ninh thống nhất nội dung Báo cáo số 666/BC-STNMT ngày 15/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về kết quả xác minh đơn khiếu nại của ông Nguyễn Hóa.

          Ông Nguyễn Hóa không thống nhất với báo cáo kết quả xác minh đơn khiếu nại của Sở Tài nguyên và Môi trường; tuy nhiên, tại buổi đối thoại ông Hóa không cung cấp được các chứng cứ mới liên quan đến nội dung khiếu nại.

          Kết quả buổi đối thoại, ông Trần Thanh Hà - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận:

          1. Nội dung đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thương và ông Lưu Anh Khỏe là có cơ sở để xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà Thương đối với diện tích đất gia đình bà nhận chuyển nhượng từ bà Nguyễn Thị Liễm vào năm 1999 và đang quản lý sử dụng ổn định tại thôn Lập Thuận, xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc.

          2. Nội dung đơn ông Nguyễn Hóa khiếu nại yêu cầu thu hồi, bồi thường toàn bộ phần đất nhà trên (đất nằm trong và ngoài vệt 17m hành lang an toàn giao thông) và bố trí tái định cư cho gia đình ông nơi ở khác là không có cơ sở pháp lý để giải quyết chấp nhận. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của UBND tỉnh, trường hợp ông Nguyễn Hóa không thống nhất thì thực hiện quyền khởi kiện vụ án tại Tòa án theo quy định của pháp luật.

Văn Lợi

Tin liên quan