Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5 và 5 tháng năm 2017; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2017

          I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 5/2017

         Trong tháng 5/2017, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; duy trì các tổ công tác hỗ trợ các doanh nghiệp để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, chuẩn bị nguồn lực lao động, cung cấp điện, nước phục vụ sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp; thanh tra việc quản lý sử dụng đất, hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để thu hồi các dự án thực hiện không đúng cam kết, cố tình chiếm giữ đất.

          Triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IX tại kỳ họp thứ 4; chỉ đạo các ngành chuẩn bị nội dung các báo cáo, đề án để trình kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX vào tháng 7/2017. Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý thu, chống thất thu ngân sách nhà nước; công tác quản lý, điều hành giá; xây dựng các phương án huy động các nguồn vốn và chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tổ chức sắp xếp dân cư để thực hiện các dự án trọng điểm; chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép tại các dự án vùng Đông; đẩy nhanh tiến độ Tổng điều tra kinh tế năm 2017; chỉ đạo kiểm tra và bổ sung danh mục thủ tục hành chính giải quyết tại Trung tâm HCC&XTĐT.

          Chỉ đạo các Chủ đầu tư, các Ban quản lý xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn ngân sách đã bố trí năm 2017; thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập; khẩn trương quyết toán các dự án hoàn thành còn tồn đọng; đôn đốc thu hồi số dư nợ tạm ứng vốn đầu tư XDCB tồn đọng từ năm 2004-2010; chỉ đạo rà soát việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư các dự án đã được phê duyệt; tăng cường công tác quản lý thực hiện dự án của chủ đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế theo Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016.

          Chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng, chống hạn, nhiễm mặn để triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu 2017; phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; ban hành Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu” để thực hiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020; tăng cường thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm về quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp; công tác quản lý vận chuyển, giết mổ động vật bảo đảm an toàn thực phẩm; các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã Phê duyệt Quy hoạch thủy lợi tỉnh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quy hoạch phát triển cây Quế Trà My trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

         Chỉ đạo tăng cường công tác bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, khoáng sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức quản lý các nguồn thải lớn và quản lý ô nhiễm lưu vực sông; công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Chỉ đạo công tác quản lý đất đai, quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, hoàn chỉnh hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý đất công ích, nhất là vùng Đông.

         Chỉ đạo tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; phòng, chống bệnh Bạch hầu; tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2017; chỉ đạo tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh năm 2017; phê duyệt đề án tuyển sinh lớp 10; thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chế độ chính sách đối với người có công, tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/201/QĐ-TTg và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh làm việc với các Bộ, ngành Trung ương và các ngành, địa phương liên quan về công tác chuẩn bị cho sự kiện Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI và chuẩn bị các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị APEC 2017.

         Tiếp tục chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo theo quy định; chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ; tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an toàn giao thông nhất trong đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy. Triển khai thực hiện các nội dung tại Biên bản ghi nhớ giữa tỉnh Quảng Nam và tỉnh Chămpasak, Lào giai đoạn 2017-2020.

           II. TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 5, 5 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

           1. Về kinh tế
           a) Sản xuất công nghiệp
           Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 giảm 0,89% so tháng trước và giảm 6,7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,33% so cùng kỳ; trong đó chỉ tăng ở nhóm ngành sản xuất và phân phối điện (tăng 48%); ba nhóm ngành còn lại đều giảm . Riêng nhóm ngành sản xuất và lắp ráp ô tô chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu công nghiệp của tỉnh nhưng giảm 1,2% so cùng kỳ, đây là nguyên nhân chính làm chỉ số sản xuất công nghiệp tăng thấp so cùng kỳ.

          Tình hình tiêu thụ sản phẩm công nghiệp có dấu hiệu chững lại và tồn kho tăng; chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đến thời điểm 01/5/2017 gấp 266 lần so với cùng kỳ; tồn kho ngành sản xuất xe có động cơ, cụ thể là dòng xe tải Kia tăng hơn 700 lần so cùng kỳ, do đó tác động đến chỉ số tồn kho chung của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngoài ra, một số ngành cũng có mức tồn kho khá cao như: sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng hơn 14 lần, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 22,4%, chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 11,7%. Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 01/5/2017 chỉ tăng 0,3% so với cùng kỳ. Chỉ số sử dụng lao động tăng ở các ngành sản xuất đồ uống (tăng 17,2%); hoạt động thu gom, xử lý rác thải (tăng 4,1%); sản xuất chíp điện tử (tăng 3,7%), sản xuất xe ô tô (tăng 9,1%).

           b) Thương mại, dịch vụ
          Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh 5 tháng thực hiện gần 17 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8% so với cùng kỳ và tăng ở hầu hết các nhóm ngành hàng . Tổng lượt khách tham quan và lưu trú tháng 5 gần 507 nghìn lượt, tăng 6,5% so tháng trước và tăng 41% so cùng kỳ. Cộng dồn 5 tháng, tổng lượt khách tham quan và lưu trú gần 2.270 nghìn lượt, tăng 38% so cùng kỳ; trong đó khách lưu trú trên 1.100 nghìn lượt, tăng hơn 19%; khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ trên 1.000 nghìn lượt, tăng 67%. Doanh thu hoạt động khách sạn, nhà hàng gần 4.090 tỷ đồng, tăng hơn 18%.Tính chung 5 tháng đầu năm sản lượng vận tải hàng hóa gần 5,2 triệu tấn, tăng 15,3% so cùng kỳ; sản lượng vận tải hành khách hơn 7,1 triệu lượt người, tăng 4,9%. Tổng doanh thu vận tải 5 tháng hơn 1.300 tỷ đồng, tăng 10,2% so cùng kỳ.

           c) Sản xuất nông nghiệp
          Vụ Đông Xuân năm nay nhìn chung được mùa. Tổng sản lượng lương thực có hạt gần 261 nghìn tấn, tăng hơn 17 nghìn tấn so với cùng kỳ. Hiện nay toàn tỉnh cơ bản đã thu hoạch xong lúa Đông Xuân; mặc dù diện tích gieo cấy giảm so với năm trước nhưng sản lượng và năng suất tăng. Sản lượng gần 236 nghìn tấn, tăng 16,7 nghìn tấn (7,6%); năng suất lúa bình quân khoảng 55,5 tạ/ha, tăng 4,5 tạ/ha. Hiện nay, bà con nông dân đang tích cực chuẩn bị đất và vật tư nông nghiệp để xuống giống vụ Hè Thu 2017 theo lịch thời vụ.

          Tại thời điểm 01/4/2017, đàn trâu có hơn 69 nghìn con, giảm 1,5% so với cùng kỳ; đàn bò hơn 189 nghìn con, tăng 5,8% so cùng kỳ, trong đó bò lai chiếm 49% tổng đàn. Đàn lợn gần 473 nghìn con, giảm 33 nghìn con (6,5%) so với cùng kỳ. Chăn nuôi lợn gặp khó khăn do giá giảm mạnh từ đầu năm đến nay, khả năng tái đàn rất thấp. Đàn gia cầm hơn 6,2 triệu con, tăng 8% cùng kỳ; chăn nuôi gia cầm tăng trưởng khá nhờ dịch bệnh được kiểm soát, giá cả ổn định.Sản lượng khai thác thủy sản tháng 5 hơn 11 nghìn tấn, nâng giá trị khai thác thủy sản 5 tháng gần 33 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ, bằng 40% kế hoạch. Tổng diện tích rừng trồng tập trung 5 tháng trên 2.330 ha, tăng 5,9% so với cùng kỳ, sản lượng gỗ khai thác hơn 318 nghìn m3, tăng 5,6%.

           2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách
           Trong tháng, lãi suất huy động tăng nhẹ ở các kỳ hạn dài nhằm cơ cấu lại nguồn vốn, chủ động kế hoạch kinh doanh tín dụng trung dài hạn. Lãi suất cho vay ổn định, không biến động so với tháng trước. Đến cuối tháng 5 tổng vốn huy động của các ngân hàng gần 39.400 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay gần 47.600 tỷ đồng, tăng hơn 9,2% so với đầu năm. Đến cuối tháng 5 tổng nợ xấu còn hơn 386 tỷ đồng, chiếm 0,81% tổng dư nợ.
           Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm là 7.924 tỷ đồng, đạt 37,8% dự toán năm, tăng 7,9% so cùng kỳ nhưng thấp so với tiến độ đề ra (5 tháng phải đạt hơn 41% so dự toán). Thu nội địa 5.580 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán năm, tăng 13,8% so cùng kỳ, mặc dù số thu cao hơn nhưng tiến độ thu thấp hơn 5 tháng đầu năm 2016 . Thu xuất nhập khẩu 2.217 tỷ đồng, đạt 34,5% dự toán, giảm hơn 4% so cùng kỳ. Với kết quả thu 5 tháng, trong đó thu ở một số ngành, lĩnh vực quan trọng như ô tô, bia đạt thấp, dự kiến tình hình thu ngân sách sẽ khó khăn so với dự toán đề ra.

           3. Về đầu tư và xây dựng
           Khối lượng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 5 tháng thực hiện hơn 1.360 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ. Khối lượng xây dựng cơ bản tập trung chủ yếu ở các dự án, công trình chuyển tiếp như: đường và công trình tuyến ĐT.610 (đoạn nối hai huyện Duy Xuyên-Nông Sơn); nâng cấp, mở rộng đường ĐT.605, ĐT.607; nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm phố cổ Hội An; dự án đường Điện Biên Phủ TP. Tam Kỳ; dự án Khu tái định cư Duy Hải giai đoạn 1; dự án mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều.

          Tiếp tục tổ chức tốt công tác giao kế hoạch vốn cho các chủ đầu tư. Phân bổ nguồn vốn ngân sách địa phương kế hoạch vốn năm 2017 cho các dự án khởi công mới đã hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định. Đối với các dự án chưa được giao vốn, chủ đầu tư đang gấp rút hoàn chỉnh thủ tục để được giao vốn. Phân bổ kịp thời nguồn vượt thu và tiết kiệm chi ngân sách năm 2016 chuyển sang để chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

          Qua rà soát, tổng hợp số liệu nợ xây dựng cơ bản phát sinh do các chủ đầu tư báo cáo, đến hết quý I/2017 số nợ xây dựng cơ bản trên địa bàn toàn tỉnh 1.547 tỷ đồng (khối tỉnh 648 tỷ đồng, khối huyện 707 tỷ đồng, khối xã 156 tỷ đồng), trong đó số nợ đọng xây dựng cơ bản trước ngày 31/12/2014 còn lại là 424 tỷ đồng. Các chủ đầu tư cần tập trung xử lý dứt điểm các khoản nợ đọng xây dựng cơ bản phát sinh trước ngày 31/12/2014, đối với khối ngành đến hết năm 2018 và các địa phương đến hết năm 2019.

          Đến ngày 20/5/2017, toàn tỉnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2017 đạt 34%, cao hơn so cùng kỳ nhưng đạt thấp so với kế hoạch đề ra; chủ yếu là giải ngân ở các công trình chuyển tiếp. Trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung giải ngân 36% kế hoạch; nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương 28%.

          Các ngành, địa phương và các chủ đầu tư tập trung xử lý những tồn tại, vướng cắc để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đúng thời gian quy định. Đối với những dự án đã hoàn thành khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán. Bên cạnh đó, tập trung rà soát các dự án tăng tổng mức đầu tư, nhất là phát sinh tăng ở phần bồi thường, giải phóng mặt bằng, đề xuất các giải pháp xử lý.

          Trong tháng đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 94 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 1.400 tỷ đồng. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh có 473 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới; 124 doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trong đó có 44 doanh nghiệp giải thể. So với cùng kỳ năm trước, tăng 30 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 33 doanh nghiệp bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh và tăng 13 doanh nghiệp giải thể.

          Từ đầu năm đến nay, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 10 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 92,9 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh lên 143 dự án, tổng vốn đăng ký 5,5 tỷ USD (riêng dự án Nam Hội An 04 tỷ USD, giai đoạn 1 thực hiện 500 triệu USD). Cấp phép 20 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký gần 10.100 tỷ đồng, tăng 53,8% so với cùng kỳ. Trong đó, có một số dự án có quy mô lớn như: dự án Khu phức hợp dịch vụ nghỉ dưỡng Bình Dương tại xã Bình Dương, huyện Thăng Bình với tổng vốn đăng ký 4.647 tỷ đồng; dự án Khu du lịch và du lịch nghỉ dưỡng Opal Ocean View tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên với tổng vốn đăng ký 4.683 tỷ đồng; dự án Nhà máy chế biến ván dán và ván sàn tại cụm công nghiệp Đại Nghĩa 2, huyện Đại Lộc với tổng vốn 200 tỷ đồng.

          Các đơn vị, địa phương phối hợp rà soát, quản lý những dự án có sử dụng đất đang triển khai trên địa bàn tỉnh để tránh tình trạng chủ đầu tư cố tình làm chậm trể tiến độ để thực hiện bán dự án thông qua chuyển nhượng cổ phần, thay đổi thành viên góp vốn để điều chỉnh đăng ký doanh nghiệp.

           4. Về văn hóa - xã hội
          Các trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức tổng kết bế giảng năm học 2016-2017. Tập trung chuẩn bị tốt mọi điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên; kỳ thi thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2017. Nhiều hoạt động văn hoá, văn nghệ diễn ra nhân kỷ niệm các ngày lễ 30/4, 1/5, ngày sinh nhật Bác 19/5 và các hoạt động quảng bá cho Festival di sản Quảng Nam; các giải thể thao truyền thống được tổ chức thành công như: Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - truyền hình Quảng Nam lần thứ XX năm 2017; cúp Bia Hà Nội tổ chức tại cảng cá An Hòa (xã Tam Giang, Núi Thành); giải Karatedo miền Trung - Tây nguyên lần thứ II năm 2017; giải bơi vô địch tỉnh năm 2017.

          Đến nay, đã có 783 lao động được đào tạo học nghề theo cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020; trong đó có 414 lao động là người dân tộc thiểu số. Đã thực hiện bàn giao 74/88 lao động là người dân tộc thiểu số đã được đào tạo cho các doanh nghiệp. Đã tổ chức 05 phiên giao dịch việc làm với 353 lao động đăng ký tìm việc và được tư vấn việc làm. Đưa 64 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, nâng tổng số lao động đi làm việc theo hợp đồng tại nước ngoài của tỉnh 5 tháng lên 187 lao động .

           Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Triển khai xây dựng, sửa chữa, tôn tạo mộ, nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh kế hoạch năm 2017 theo Đề án đã duyệt. Xác nhận, thực hiện chế độ, điều chỉnh trợ cấp cho 37.667 trường hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, trả lời đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công 268 trường hợp. Tiếp tục vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh năm 2017; vận động tặng 800 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách; vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng. Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát tốt nên đến nay trên địa bàn tỉnh chưa xuất hiện các dịch bệnh nguy hiểm.

           5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính
          Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày lễ được đảm bảo. Thường xuyên mở các đợt tấn công trấn áp tội phạm trong hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép. Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên tại các đơn vị, địa phương. Trong tháng 5, tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh và Thanh tra tỉnh đã tiếp 59 vụ việc với 60 lượt người; tăng 14 vụ việc và 13 lượt người so với cùng kỳ; trong đó có 01 đoàn đông người. Tiếp nhận 79 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, tăng 08 đơn so với cùng kỳ. UBND tỉnh đã xử lý và giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải quyết theo quy định. Qua giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo; các cấp, các ngành đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

          Từ ngày 16/4/2017-15/5/2017 trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 17 người, bị thương 15 người; so với tháng trước tăng 02 vụ, tăng 06 người chết và giảm 02 người bị thương. Riêng trong dịp lễ 30/4 và 01/5 xảy ra 07 vụ, làm chết 06 người và bị thương 05 người. Như vậy, tính từ đầu năm đến giữa tháng 5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 63 người, bị thương 68 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 04 người chết và giảm 10 người bị thương.

           Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội 5 tháng đầu năm có nhiều chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi chào mừng sự kiện Festival Quảng Nam lần thứ VI-2017, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Vụ Đông Xuân được mùa hơn năm trước, giá một số mặt hàng nông sản ổn định và có tăng, dịch bệnh trên chăn nuôi được kiểm soát. Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được đảm bảo. Tuy nhiên, tình hình sản xuất công nghiệp có dấu hiệu chững lại, chỉ số tồn kho tăng cao, đặc biệt là ngành sản xuất xe có động cơ. Thu ngân sách tăng so với năm trước nhưng thấp so với tiến độ đề ra. Tai nạn giao thông tăng về số vụ và số người chết.

           III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6/2017

           Để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2017, c&aa

Tin liên quan