Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022

Chiều ngày 16-10, Công đoàn cơ sở Văn phòng UBND tỉnh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022, nhằm tổng kết, đánh giá phong trào hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, từ đó đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ đến. Tham dự Đại hội có ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Hà Diện, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

Trong 5 năm qua, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) thuộc Công đoàn  cơ sở Văn phòng UBND tỉnh đã có chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao chất lượng trong công tác. Phong trào thi đua trong cơ quan tiếp tục được đổi mới, thực hiện thường xuyên, trở thành nề nếp và là động lực chính để cán bộ, đoàn viên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. BCH Công đoàn đã xây dựng kế hoạch triển khai, phát động phong trào thi đua đến từng cán bộ, đoàn viên; động viên CBCCVC hoàn thành tốt công tác chuyên môn, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của UBND tỉnh. Đoàn viên Công đoàn tích cực tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác cải cách hành chính trên địa bàn toàn tỉnh; vận động cán bộ, đoàn viên tiếp tục thực hiện việc cải cách hành chính, áp dụng chương trình Quản lý văn bản hồ sơ công việc (Q-Office); nâng cao năng lực tham mưu, thực hiện việc rút ngắn thời gian giải quyết công việc; cải tiến lề lối làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Với sự quan tâm chỉ đạo của Đảng uỷ, Công đoàn Viên chức tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo cơ quan, Chi đoàn Thanh niên, sự đoàn kết, nhất trí và tinh thần nhiệt huyết của toàn thể đoàn viên, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Công đoàn hoạt động có hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 đề ra, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan.


(Một số hình ảnh tại Đại hội)

Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở Văn phòng đặt ra mục tiêu tiếp tục đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức của cán bộ, đoàn viên; kiện toàn củng cố tổ chức, xây dựng công đoàn vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của CBCCVC; vận động CBCCVC tích cực thực hiện việc  “làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc xây dựng người CBCCVC “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.


Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn  cơ sở Văn phòng nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 đồng chí. Thay mặt Ban chấp hành, ông Lê Ngọc Quảng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Công đoàn cấp trên cũng như ý kiến đóng góp thảo luận của đại biểu tại Đại hội; đồng thời bày tỏ quyết tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra trên tiêu chí đổi mới, dân chủ, đoàn kết và có trách nhiệm.

Kim Châu

Tin liên quan