Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn tiếp xúc cử tri huyện Núi Thành

Sáng ngày 23/01/2018, tại Hội trường UBND xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh gồm các đồng chí Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Tấn Thành - Chính ủy BCH Quân sự tỉnh, Phạm Thị Thanh - Bí thư Tỉnh đoàn tiếp xúc cử tri huyện Núi Thành.

         Sau khi nghe đại diện Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017 và kết quả kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa IX; cử tri đã phản ánh đến các vấn đề liên quan đến sản suất, đời sống của nhân dân như: những khó khăn của việc tạm dừng việc chi trả mức phụ cấp các chức danh cán bộ không chuyên trách cấp xã theo quy định; triển khai thực hiện chính sách đối với người có công, xét công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, các vấn đề liên quan đến giao thông nông thôn, thủy lợi, y tế, môi trường nông thôn, an toàn vệ sinh thực phẩm, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân.