Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021

Ngày 22/6/2021, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 6 năm 2021. Sau khi nghe nội dung trình bày của công dân, ý kiến của các thành viên tham dự buổi tiếp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận từng vụ việc, như sau:

1. Bà Cao Thị Em và 02 công dân trú tại tổ 5, thôn Trà Đóa 1, xã Bình Đào, huyện Thăng Bình, trình bày: ông Hồ Thanh Dũng trú tại tổ 5, thôn Trà Đóa 1, đã lấn chiếm con đường đi chung của các hộ, nhiều lần ông Dũng cam kết tháo dở nhưng không thực hiện mà lại tiếp tục xây dựng kiên cố và làm ảnh hưởng đến lối đi chung của bà con tổ 5, thôn Trà Đóa 1.

Kết luận: - Về nội dung trình bày của bà Cao Thị Em: Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 2513/UBND-TD ngày 29/4/2021 chuyển đơn công dân đến Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình để kiểm tra, giải quyết. Tuy nhiên, vụ việc đến nay chưa được giải quyết dứt điểm.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thăng Bình tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn nêu trên; xử lý vi phạm đối với trường hợp công dân xây dựng lấn chiếm đất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021.

 2. Bà Hoàng Lan Hương, trú tại thôn Ứng Cử, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, trình bày việc cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn chậm điều tra, xử lý vụ tai nạn làm anh trai của bà là ông Hoàng Văn Thanh bị tử vong ngày 23/11/2019 tại nhà máy Thủy điện Đắk Mi 2, huyện Phước Sơn.

Kết luận: - Việc điều tra vụ tai nạn lao động tại thủy điện Đắk Mi 2, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân và có Thông báo số 437/TB-UBND ngày 01/12/2020 đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Phước Sơn điều tra, làm rõ; đồng thời giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, làm việc với chủ đầu tư công trình Thủy điện Đắk Mi 2, gia đình người bị nạn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan về trách nhiệm trong việc bồi thường, hỗ trợ cho thân nhân người bị nạn. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã mời các bên liên quan làm việc vào ngày 18/12/2020.

 - Đề nghị Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo Công an huyện Phước Sơn điều tra, làm rõ nội dung vụ việc, trả lời bà Hoàng Lan Hương, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021.

3. Các ông Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Văn Tá, Phan Văn Lại cùng trú tại thôn Đại Quý, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh trình bày: Công ty Cổ phần gạch Tuynel Phú Ninh xây dựng nhà máy sản xuất gạch trên đất sản xuất nông nghiệp của một số hộ dân được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu vực đồng Huệ, thôn Quý Đại, xã Tam Lộc. Các hộ dân cho rằng, trước đây Công ty Việt Hàn thỏa thuận hợp đồng với người dân để mua lớp đất mặt trên diện tích đất này, sau khi khai thác xong sẽ trả lại mặt bằng. Tuy nhiên, sau 10 năm, Công ty Việt Hàn và chính quyền địa phương không trả lại mặt bằng mà tiếp tục lập thủ tục chuyển giao cho Công ty Cổ phần gạch Tuynel Phú Ninh sử dụng, các ông yêu cầu bồi thường khi thu hồi đất, giao đất cho Công ty Cổ phần gạch Tuynel Phú Ninh để giải quyết quyền lợi của người dân.

Kết luận: Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại mục 6 Thông báo số 38/TB-UBND ngày 01/02/2021 về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Lê Trí Thanh tại buổi tiếp công dân định kỳ tháng 01/2021, đồng thời kiểm tra, rà soát việc thu hồi đất, giao đất nông nghiệp cho Công ty Cổ phần gạch Tuynel Phú Ninh xây dựng nhà máy; trả lời từng trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án sản xuất gạch tại địa phương, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/7/2021.

4. Các ông, bà: Đặng Thị Lệ Thu, Trương Thị Thanh Minh, Nguyễn Thị Thiện, Nguyễn Thị Liên, Đặng Thế Anh, Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Bình, Trương Văn Dũng, Trương Thị Kỷ, Nguyễn Hơn, Trương Thị Ánh Ngọc, cùng trú tại thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, trình bày liên quan đến việc tranh chấp cây trồng trên đất giữa các nhóm hộ của bà Đặng Thị Lệ Thu với nhóm hộ bà Trương Thị Kỷ và việc các hộ đề nghị giao đất rừng cho các hộ sử dụng lâu dài, không muốn ký hợp đồng thuê đất công ích 5% của xã (đối với diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh).

 Kết luận: - Việc tranh chấp cây trồng trên đất giữa các nhóm hộ: yêu cầu các nhóm hộ đồng thuận, thấu hiểu lẫn nhau để giải quyết khai thác cây trồng trên đất trước khi thực hiện việc giao khoán đất. Trường hợp các bên tranh chấp tài sản trên đất không tự hòa giải được thì đại diện các bên gửi đơn đến Toà án nhân dân để được xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật.

 - Việc các hộ yêu cầu cấp quyền sử dụng đất lâu dài đối với diện tích đất UBND tỉnh đã thu hồi của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Về việc này, Lãnh đạo UBND tỉnh đã tiếp các hộ dân và có kết luận tại Thông báo số 470/TB-UBND ngày 27/10/2016. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất chủ trương để UBND huyện Phú Ninh phê duyệt phương án quản lý, cho thuê và giao UBND xã Tam Lộc quản lý diện tích đất công ích đã thu hồi của Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh. Đồng thời, theo quy định của pháp luật, khi muốn sử dụng đất công ích thì các hộ dân phải ký hợp đồng thuê đất với UBND xã Tam Lộc. Thời hạn thuê đất công ích là 5 năm, nếu sử dụng đúng mục đích và quy hoạch sử dụng đất không thay đổi thì tiếp tục được gia hạn. Vì vậy, không thể giải quyết giao đất công ích cho các hộ sử dụng lâu dài theo đề nghị của các hộ. Trong thời gian đến, khi Nhà nước có chủ trương, quy định của pháp luật cho phép và địa phương có kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất cụ thể, thì cấp có thẩm quyền xem xét giao đất cho các hộ dân sử dụng lâu dài. Do đó, đề nghị các hộ dân căn cứ nội dung kết luận tại Thông báo số 470/TB-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnh để thực hiện. UBND huyện Phú Ninh căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, xem xét giải quyết kiến nghị nêu trên của các hộ dân đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật.

5. Bà Đặng Thị Lệ Thu, trú tại thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc, trình bày việc bà Võ Thị Loan (mẹ của bà) quản lý, sử dụng thửa số 1472, diện tích 1.424,4m2 từ trước năm 1976 nhưng nhà nước công nhận 415,8m2 đất ở và 1.008,6m2 đất trồng cây lâu năm, bà đề nghị công nhận đất ở không quá 5 lần hạn mức theo quy định Luật Đất đai.

Kết luận: Giao UBND huyện Phú Ninh kiểm tra, rà soát vụ việc, trả lời công dân theo quy định pháp luật.

 6. Các ông, bà: Nguyễn Thị Hồng Vân (07 Lê Hồng Phong, phường Tân An, thành phố Hội An), Lê Tỵ, Nguyễn Văn Thơm, Trần Văn Trung, Trần Văn Sách, kiến nghị các vấn đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng liên quan đến hộ ông Trần Độ và đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đối với từng lô đất nằm trong Block vướng diện tích đất hộ ông Trần Độ tại dự án khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi.

Kết luận: - Giao Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn xem xét, giải quyết tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án khu dân cư và dịch vụ Cầu Hưng - Lai Nghi đối với hộ ông Trần Độ.

- Đối với các lô đất nằm trong Block vướng diện tích đất hộ ông Trần Độ: đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Nông nghiệp Sài Gòn Thành Đạt khẩn trương hoàn tất các thủ tục về giao đất, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ tài chính để được UBND tỉnh xem xét, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

7. Bà Lê Thị Thủy, trú tại khối Hòa Yên, phường Thanh Hà, thành phố Hội An trình bày: năm 1997 gia đình bà được UBND thị xã Hội An cấp 584m2 loại đất ở và vườn, năm 2014 bà xin cấp phép xây dựng nhà, UBND phường Thanh Hà cho rằng, năm 1997 UBND thị xã Hội An đã cấp nhầm 200m2 đất nên đề nghị bà trả lại 200m2 đất thì mới có cơ sở cấp phép xây dựng nhà ở. Sau khi xây dựng nhà, năm 2019 bà Thủy thực hiện chỉnh lý biến động giảm, sau đó nhận thấy ảnh hưởng quyền lợi gia đình nên làm đơn cứu xét vào ngày  23/7/2020 đến ngày 17/6/2021, UBND thành phố Hội An có Công văn số 1670/UBND trả lời đã hết thời hiệu, bà Thủy không thống nhất việc trả lời của UBND thành phố Hội An và đề nghị làm rõ lý do thu hồi đất của gia đình bà.

Kết luận: Giao Thanh tra tỉnh kiểm tra nội dung đơn công dân trình bày, làm việc với UBND thành phố Hội An, hướng dẫn bà Lê Thị Thủy thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan