Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu tại buổi tiếp công dân Trần Văn Sách

Ngày 21/12/2021, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến đối với công dân thành phố Hội An. Sau khi nghe nội dung trình bày của công dân Trần Văn Sách, địa chỉ tại khối 7B, phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, ý kiến của các thành viên tham dự buổi tiếp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu kết luận đối với từng nội dung kiến nghị của công dân như sau:

          1. Về nội dung đề nghị cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết các vấn đề có liên quan đến hoạt động đấu thầu gói thầu Công viên tượng đài Cẩm Thanh (giai đoạn 2) tại thành phố Hội An:

Kết luận: Việc giải quyết kiến nghị của các nhà thầu, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đấu thầu đối với gói thầu Công viên tượng đài Cẩm Thanh (giai đoạn 2) thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ đầu tư dự án và UBND thành phố Hội An. Yêu cầu UBND thành phố Hội An chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra nội dung đề nghị của ông Trần Văn Sách để giải quyết và trả lời công dân theo quy định của pháp luật.

          2. Về việc kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý các vấn đề tồn tại, phát sinh liên quan đến một số công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam mà Báo Đấu thầu đã đăng.

          Kết luận:

- Những nội dung phản ánh của các cơ quan báo chí trong thời gian qua liên quan đến hoạt động đấu thầu trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã nắm được thông tin và chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật. Vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức làm việc với các Sở, ngành, các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành của tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố để quán triệt, chấn chỉnh hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh.

- Về các vấn đề phát sinh cụ thể liên quan đến từng dự án, các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan liên hệ đến các chủ đầu tư dự án để được hướng dẫn, giải quyết và trả lời theo quy định của pháp luật.

3. Về việc UBND thành phố Hội An chưa giao đất tái định cư làm ảnh hưởng đến quyền lợi của ông Trần Văn Sách khi bị thu hồi đất để thực hiện dự án nhà ở Khu dân cư đường Điện Biên Phủ nối dài tại thành phố Hội An.

Kết luận: Việc thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phê duyệt giá đất tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hội An. Yêu cầu UBND thành phố Hội An kiểm tra, giải quyết và trả lời ông Trần Văn Sách theo quy định của pháp luật. 

Tin liên quan