Thành lập Chi bộ Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính và Chi bộ Tổng hợp - Tiếp công dân trên cơ sở tổ chức lại Chi bộ Nội chính - Tổng hợp trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh

Sáng ngày 15/3/2021, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh tổ chức công bố các Quyết định thành lập Chi bộ Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính và Chi bộ Tổng hợp - Tiếp công dân và bổ sung, chỉ định nhân sự của Chi bộ Hành chính, Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công. Tham dự cuộc họp có các đồng chí trong Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh, đảng viên 04 Chi bộ. Đồng chí Nguyễn Như Công, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đó, Chi bộ Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính và Chi bộ Tổng hợp - Tiếp công dân trên cơ sở tổ chức lại Chi bộ Nội chính - Tổng hợp trực thuộc Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Như Công, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh trao Quyết định cho các Chi bộ

 

Sau khi thành lập, Chi bộ Nội chính - Kiểm soát thủ tục hành chính có 10 đảng viên. Chi ủy Chi bộ gồm có đồng chí Mai Văn Sang - Bí thư; đồng chí Hoàng Nguyên Thành - Phó Bí thư; đồng chí Trần Thị Kim Phượng - Chi ủy viên.

Chi bộ Tổng hợp - Tiếp công dân có 10 đảng viên. Chi ủy Chi bộ gồm có đồng chí Nguyễn Vinh Hiển - Bí thư; đồng chí Nguyễn Văn Viên - Phó Bí thư; đồng chí Hoàng Thị Diệu Hiền - Chi ủy viên.

Tại cuộc họp, Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh cũng đã công bố các Quyết định về nhân sự của Chi bộ Hành chính và Chi bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tin liên quan